Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi

Skapad 2017-08-13 15:47 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 8 Kemi
Vi kommer att undersöka kolatomen närmare. Var finns den, hur kan den användas och i vilka former finns den? Dessutom kommer vi lära oss vad metanserien är för något och lära oss om alkoholer och andra kolföreningar.

Innehåll

 

Några av de begrepp vi kommer prata om

* Grafit

* Fulleren

* Diamant

* Grafen

* Amorft kol

* Metanserien

* Naturgas

* Enkelbindning

* Dubbelbindning

* Trippelbindning

* Mättade kolväten

* Omättade kolväten

* Plaster

* Fossila bränslen

* Alkoholer

* Organiska syror

* Estrar

 

 Du som elev ska: 

 • kunna namnet på de tio första kolvätena i metanserien 
 • kunna skilja på mättade och omättade kolväten (-an, -en, och -yn)
 • känna till begreppen kolväte och aktivt kol
 • kunna bygga molekylmodeller av kolväten och kunna skriva strukturformel 
 • veta i vilka former kol förekommer i 
 • känna till vad fossila bränslen är till hur deras förbränning påverkar miljö
 • känna till råolja och produkterna som utvinns genom fraktionerad destillation
 • veta hur en alkohol är kemiskt uppbyggd
 • känna till alkoholers användningsområden
 • veta vad en ester är och hur de används

 

Jag kommer bedöma din förmåga att

 • Förstå använda och tolka begrepp, modeller och teorier 
 • Samtala och ta ställning om ett naturvetenskapligt ämne
 • Genomföra experiment, redovisa dina resultat och dra slutsatser 
 • Beskriva och förklara med egna ord
 • Ställa frågor om ämnet 

Undervisning

I undervisningen kommer vi att: 

 • Laborera och skriva labbrapport
 • Filmer
 • Arbeta med övningar med atommodeller och formler för kol och kolföreningar
 • Förklara centrala begrepp, analysera och diskutera
 • Ha någon form av skriftlig redogörelse, tex. prov eller läxförhör

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Ke  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
  Ke  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Ke  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: