👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg - Fantasy and Myth

Skapad 2017-08-14 08:31 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Arbetsområdet om "Fantasy and Myth" följer läromedlet "Spotlight 8" men ger också utrymme till egna elevskapande uppgifter.
Grundskola 8 Engelska
The world of fantasy is exciting. Many of you have great knowledge in the field and for others this area will be an introduction and perhaps a door into a new world. Here you will meet characters like dwarves and elves, trolls and dragons and experience enchanted forests and magic castles. You are welcome to enter if you dare!

Innehåll

 

Mål

Under arbetsområdet ska du träna dig i att:

 • förstå talad och skriven engelska ex. olika dialekter, faktatexter och skönlitterära texter
 • formulera dig i tal och skrift ex. berätta, beskriva och framföra din åsikt
 • bli mer språkligt säker, dvs kunna använda grammatik i tal/skrift korrekt med fokus på verb och tempus
 • utöka ditt ord- och frasförråd (framför allt inom det aktuella området: fantasygenren)  

Arbetssätt (det här kommer vi att arbeta med)

1. Text assignment

 • The Magic Castle: A Great Fantasy Store! (s 44-46, WB s 48-50)
 • World of Warcraft: King of Fantasy Games (s 47-48, WB s 51-53)
 • The Inhabitants of the World of Fantasy (s 50-58, WB s 58-61)
 • Pilgrim WB s 54
 • Say it! WB s 55
 • Let the Right One In WB s 56
 • Werewolves WB s 57

Extensiv läsning:

 • A Mysterious Man with Golden eyes (s 59-60 + other handouts, WB s 62-63)
 • Discovery (s 61-63, WB s 64-65)

 

 

2. Grammatik:

 • Verb - tempus och tema (WB s 130-137)

Redovisning (det här ska du göra)

Du ska

 • Skriva en text i skolan vid ett förutbestämt tillfälle. Välj ett av följande ämnen:
 1. a fantasy film
 2. a fantasy game
 3. a fantasy book
 • Muntligt samtal i grupp (3-4 personer) om fantasyvärlden med hjälp av samtalskort, vid ett förutbestämt tillfälle.

Bedömning

 

 • Din skrivförmåga bedöms med hjälp av skrivamatrisen
 • Din muntliga förmåga bedöms med hjälp av talamatrisen

 

Reflektion (det här ska du tänka på efter vi har avslutat temat)

Du ska ställa dig följande frågor:

 • Hur aktivt lyssnar jag på instruktioner från läraren?
 • Frågar jag min lärare om det är något jag inte förstår?
 • Hur fungerar mitt arbete under lektionerna?
 • Hur fungerar det att arbeta tillsammans med andra?

 

Matriser

En
Läs- och textförståelse i engelska, Fg 2012

Läsning

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En  4-6   Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
- fokus: förståelse
Du förstår några ord i en text, men uppfattar inte sammanhanget.
Du kan läsa mycket korta och enkla texter
Du kan läsa och förstå texter som till största delen består av enkelt, högfrekvent språk.
Du kan läsa och förstå kortare utdrag ur engelska originaltexter.
Du kan läsa och förstå engelska originaltexter av varierande längd och svårighetsgrad, exempelvis noveller, romaner eller faktatexter

Ordförråd

 • En  4-6   Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
- aktivt
Du har ett mycket litet aktivt ordförråd. Få ord används om och om igen
Du har ett begränsat aktivt ordförråd inom vardagsområden
Du har ett aktivt ordförråd inom vardagsområden och kan til¬lämpa dem i nya situationer
Du tar till sig de nya ord och lär dig använda dem aktivt i olika situationer och sammanhang
Du har ett väl utvecklat ordförråd som fungerar i de flesta sammanhang

Analytisk förmåga

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Analytisk förmåga
Du redogör för innehållet i bild och text utan reflektion
Du tar till dig innehållet i bild och text, men sammanfattar mer än drar egna slutsatser
Du tar till dig innehållet i bild och text. Du ser sammanhang, drar slutsatser med stöd i bild och text.
Du analyserar och drar slutsatser av innehållet i bild och text.
Du ser sammanhang, tolkar och drar slutsatser med stöd i bild och text samt argumenterar för dina åsikter

Reflektiv förmåga

 • Gr lgr11   utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
 • Gr lgr11   utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Reflektiv förmåga
Du lär inte av sina tidigare erfarenheter.
Du tar till dig ny kunskap
Du tar till sig ny kunskap och utvecklar dina arbeten.
Du reflekterar över och tar ansvar för din egen språkinlärning.
Du visar tydlig utveckling i sitt skrivande och läsande samt använder ny kunskap på ett effektivt sätt.