👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv/Sva, 9 ABC, v. 34-39: Grammatik (Ordklasser och satsdelar)/Läsförståelse av olika texttyper

Skapad 2017-08-14 08:55 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
ordklasser, satsdelar, läsförståelse, texttyper
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Under höstterminens första veckor kommer vi äntligen att få lära oss mer om svensk grammatik. Vi ska jobba med fem av våra vanligaste ordklasser (substantiv, adjektiv, verb, adverb och pronomen) och därefter fördjupa oss i hur vårt språk är uppbyggt genom att lära oss grunderna i svensk satslära. Parallellt med grammatikundervisningen kommer vi att öva läsförståelse samtidigt som vi lär oss att identifiera olika texttyper. Dessutom kommer vi att läsa varsin bok som vi efterarbetar skriftligt. Grammatik är kunskap om hur man använder orden och tecknen i ett språk på ett korrekt sätt. Vi kan dela in våra ord i olika "lådor" - ordklasser. Satslära är kunskap om hur orden fungerar i en sats och hur de skall ordnas för att bilda en begriplig kommunikation. En satsdel är ett eller flera ord, som fungerar tillsammans och bildar en enhet i en sats. Kan du satsdelar så förstår du till exempel när du ska skriva "de" och när du ska skriva "dem".

Innehåll

 

Innehåll: 

 • Vi jobbar med ordklasser och satsdelar utifrån genomgångar och övningar. Spara övningarna så att du kan träna på dem senare.
 • Vi fokuserar på grammatiska begrepp. Vi kommer att samla viktiga ord i en ordlista. 
 • Vi läser olika sorters texter - ca. 2-3 stycken varje vecka för att a) öva på vår läsförståelse, b) träna oss på att identifiera olika sorters texter. 
 • Vi läser en bok som vi kommer att efterarbeta genom en skriftlig uppgift.

 

Planering:

Vecka: 34- 36

Ordklasser (substantiv, adjektiv, verb, adverb och pronomen)

Läsförståelse av olika texter t.ex. från gamla nationella prov.

Bokläsning - egen läsning.

 

Vecka: 37 - 39:

Satsdelar (subjekt, predikat, objekt, huvudsatser, bisatser, satslösning)

Läsförståelse av olika texter från t.ex. gamla nationella prov.

Bokläsning - egen läsning

 

Området avslutas med ett grammatikprov i v.40 där ni ska kunna förstå och använda de grammatiska begreppen och strukturerna.

Vi kommer också göra ett mindre läsförståelsetest-

 

Ni bör:

-  förstå och kunna hantera de grammatika begreppen (vi samlar dem i den lista i Classroom).

-  kunna särskilja olika sorters texttyper och berätta varför en viss text tillhör en viss texttyp.

-  ha en grundläggande läsförståelse - dvs. förstå de viktigaste dragen i en text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 9