👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KRISTALLEN Teamplan och Process veckoreflektion

Skapad 2017-08-14 09:25 i Annebergs förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Planeringsmall för veckan

Innehåll

 Analys av barnkonferens. Kartläggning.

 

VAR ÄR VI?

 • Vilka mönster kring barnens intressen blev synliga vid barnkonferensen?
  • När barnen får vistas i mindre sammanhang och att bli sedd och bekräftad. Att få lyckas och att få beröm gör att ögonen glittrar.
 • Vilka situationer fångade barnens intressen?
  • Att få tillgång till en vuxen i leken gör att intresset stannar kvar längre.
 • När upplever era barn ett engagemang och delaktighet?
  • När barnen får vara med och få en uppgift utav oss pedagoger. Exempelvis att få hjälpa sin kompis, med påklädning, hjälpa till med spel, mm
 • Ställ era frågor kring de olika intresseområden som blir synliga  tex. när, var och hur? När vi sitter med i leken, som personal . Om vi ber ett eller två barn tex vara med och  duka. 

    t

 

MÅL: VART SKA VI?

 • Vilka strävansmål ur läroplanen ska vi fördjupa oss utifrån analysen av barnkonferensens kartläggning?
  •  Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

      

Frågor utifrån valt/valda mål för arbetslaget:

 • Vad innebär att vara självständig.?
  • Att våga prova själv och att få lyckas
 • Vilka möjligheter skapar vi för våra barn att..? Att vi nära och angagerade. Ge beröm, och låter barnen få prova om igen. 
 • Vilken blir min roll som pedagog? Att sitta men att vi är i bakgrunden.
 • Hur utmanar vi barnen utifrån deras intressen när det gäller språk, matematik, natur och teknik?                                                                                                                      Språk: Att barnen kommunicerar med varandra, benämna tex kläderna vid namn                                                                                                             .
 • teknik: Knäppa knappar , dra upp dragkedjor. 
 • Matte:  Att nå till sitt egna fack, rums uppfattning.

 

Planering av verksamheten: HUR GÖR VI?

 • Vad ska vi skapa för erbjudanden utifrån analysen av kartläggningen, valda mål och de frågor som vi reflekterat kring?
 • Val av projekt/tema? Tambur situation
 • Miljön? Att barnen skall nå sina egna kläder i den mån de kan (  om inte erbjuder vi hjälpmedel som stol.)
 • Gruppindelningar?  vi kommer att dela upp barngruppen i mindre grupper så de har möjligheter att i lugn och ro ta på sig själva.
 • Material? Att det finns en klädtavla där barnen kan se vad de skall ta på sig. Vi skall erbjuda skohorn mm 

Dokumentation: HUR GÖR VI?

 • Vad ska dokumenteras? Vi skall dokumentera hall situationen
 • Vad är vi nyfikna på just nu utifrån barnens intressen? hur mycket de kan ta av och på sig själva.
 • Vad behöver vi veta mer om, för att kunna utmana barnens lärande? Hur mycket de kan själva.
 • Hur ska vi dokumentera, dvs val av metod. kort och spallt dokumentation
 • Vem ska dokumentera? All personal

 

Pedagogisk dokumentation: HUR BLEV DET? VAR ÄR VI? VART SKA VI? HUR GÖR VI?

 • Gemensam reflektion av arbetslagets dokumentation på avd.planering
 • Fokus på reflektion kring arbetslagets förhållningssätt, arbetssätt och planering
 • Sker kontinuerligt och med stöd av veckoplan/veckomall
 • Fokus på att synliggöra och utmana barnens lärande
 • Analysen ligger till grund för uppföljning och vidare planering av verksamheten

 

PROCESS: (används som mall varje vecka på den gemensamma reflektionen på avd.planering)

Hur blev det?

Vad/vilken situation valde vi att dokumentera?

Vad var det som vi var nyfikna på?

Vad sa barnen?

Vad gjorde barnen?

Fick vi syn på något ytterligare?

Var är vi?

Våra reflektioner utifrån vad barnen sa och gjorde:

Vad säger vår reflektion om verksamheten?

Vart ska vi?

Vad ska vi prioritera och varför?

Vilka erbjudanden ska vi skapa nästa vecka utifrån vad vi såg på dokumentationen?

Vad behöver vi pedagoger mer kunskap om? Hur skaffar vi oss den?

Hur gör vi?

Hur utvecklar vi verksamheten för att främja ovan? Nästa steg?

Planering för veckan/Hur gör vi konkret?

Vem ansvarar för vad?

Dokumentation?

Övrigt?