👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RÖDA Teamplan 2017-2018

Skapad 2017-08-14 10:16 i Soldatängens förskola Partille
Förskola
Teamplanen ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. Mallen för veckoreflektion används när arbetslaget planerar. Dessa anteckningar förs i den tilldelade teamplanen, under rubriken "reflektion och analys. Den tilldelade teamplanen hittas i Personalgruppen under fliken "planering"

Innehåll

Jan-feb 2018 stämmer vi av. Hur har det gått? Var är vi nu? Vart ska vi denna terminen? Hur gör vi? (fyll i under blå text) Utgå från våra fokusområden. 

 

Vision: Alla barn ska när de lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

 

Fokusområden Soldatängens och Kullegårdens förskolor 2017-2018

  • Unikum - pedagogisk dokumentation - systematiskt kvalitetsarbete

  • Kulturell mångfald - Värdegrunden -Förhållningssätt -Likabehandling 

  • Estetiska lärprocesser

 

  

 

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

 

  • Vilka behov och intressen ser vi i vår barngrupp? Vilka situationer fångar barnens intresse och engagemang? När blir barnen delaktiga?

  • Ställ er frågorna När? Var? Hur?

  • Vi håller i skrivande stund på att skola in barn både från förskolans yngreavdelningar samt barn "utifrån". Vi har även i år två barn som är yngre än vad vi brukar ha, det vill säga 2 st 2-åringar.

  • Personalstyrkan ser ungefär ut som förra året, dock har fördelningen av personalens arbetstidsschema ändrats.

  • Vi ser att barngruppen behöver trygghet, en tillhörighet, och en plats i gruppen för att i förlägningen känna sig trygga med oss, med sina vänner och med sig själv som individ. Vi vill också att vårdnadshavarna ska känna sig trygga med att lämna sina barn hos oss och att de känner att vi är profisionella och tillmötesgående i mötet mellan varandra. Vi är noggranna med att varje barn ska känna sig välkomna när de kommer till förskolan genom att vi alltid har en pegagog som möter familjen i tamburen på morgonen.

  • Vi ska även arbeta med att kartlägga våra individuella kompetenser som kommer gynna verksamheten posiivt.

 

HUR BLEV DET hösten 2017? VAR ÄR VI?

Höstens inskolningar är avklarade. Gruppen börjar ta form . Vi har fått anpassa miljön efter som vi fick två tvååringar.

Vi upplever att barngruppen känns trygg och att banen är självständiga och att föräldrarna har förtroende för oss pedagoger.

 

I dagsläget har sexåringarna fått ta mer ansvar för sig själva och varandra. Egen samling, eget matbord och egenansvar för lekar och städning.

Tre-femåringarna har egen samling utefter deras förmåga.

Vi har gett alla barn mer egenansvar med mindre vuxenstyrad moment vilket vi som pedagoger ser som en utveckling i självständighet. 

Vi har hjälpt barnen utefter deras egna förmåga vid t.ex. på klädning,  då det fått ta tid att ta på sig.

Vi forsätter jobba med Kungaskogen; i skogen, gympa, massage, avslappning, naturen, sånger, språk och matte.

Vårterminen 2018
Vi upplever att barnen känner sig trygga. 6-åringarna satt utan pedagog vid varje måltid. Vi observerade och stöttade dom när det behövdes. Pågrund av en negativ jargong mellan 6-åringarna fick vi tänka om angående detta, vi pedagoger behövde vara närvarande vid bordet för att kunna ge barnen det stöd dom behövde.
6-åringarna har fått styra mer över sin egen tid. Tex vid högläsning då dom själva lyfta fram frågor och ämnen som vi tillsammans tar reda på med hjälp av ipad.

3-5åringarna har under sina samlingar testat på olika experiment samt tränat mycket på påklädning. Eftersom det kommit in yngre barn i barngruppen har de äldre barnen fått träna mer på omhändertagande (hjälpa de yngre, visa hur man gör vid samling, promenader osv) Men också att se de yngre barnens förmågor och vad de klarar av på egen hand.
Arbetet med kungaskogen fortsätter, vi har presenterat alla djur (utom två). Massagesaga med anknytning till Snick och Snack. Miljön inomhus är inspirerad av kungaskogen. Alla djuren sitter uppe i hallen runt kojan. Vi planerar att klä ut oss till de olika djuren på våran sommaravslutning.
Vi jobbar mycket med matematik, räknar alla barnen, plus och minus, vilka är sjuka/lediga? hur ser en trea ut? vad händer när vi lägger till nollor efter en etta?

 

 

 

 

 

 

Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

 

Vad blir arbetslagets prioriterade mål på avdelningen? Utgå från de behov och intressen som ni kartlagt i gruppen. 

Välj max tre mål som är konkreta och tydliga för arbetslaget. Beskriv målet/målen; VART SKA VI?

- vad innebär målet?

- Vilka möjligheter skapar vi för våra barn att nå målet?

- vilken roll har vi pedagoger?

- Hur utmanar vi barnen?

- Hur kan man se att likabehandlingsplanen är levande i vår verksamhet?

 Rödas mål:

1. En trygg och harmonisk barngrupp

Vi vill vara aktiva och delaktiga pedagoger med barnet i fokus, för att de ska känna att de är i centrum av vårt intresse. Vi ska alltid ha frågeställningarna: Vem har jag framför mig? och hur vill hen bli bemött på bästa sätt?

Vi strävar mot att barnens ska känna sig självständiga och därmed öka sin självkänsla.

Barnen ska känna att de har inflytande över sin vardag och kunna utrycka sina tankar och åsikter i ett tillåtande klimat.

Då vi även är trygga med varandra som pedagoger så känner även barn och vårdnadshavare detta och det blir ett positivt klimat.

 

 Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

  • Vilka strävansmål i läroplanen ska vi fördjupa oss i?

 

VART SKA VI?

Vi vill ge barnen goda kamratrelationer, därför lär vi barnen att bry sig om varandra och visa hänsyn. Vi vill stärka barnens självförtroende ger därför barnen uppmuntran ch bekräftelse. Vi vill uppmuntra barnen till att röra sig och tycka det är roligt utan krav, men att utmana sig själva. Vi vill ge barnen glädje, därför väcker vi barnens nyfikenhet och vilja till at söka ny kunskap. Detta gör vi genom kompisarna i Kungaskogen. 

Sexåringarna förbereder vi för förskoleklassen inför höstterminen.

Vårterminen 2018
Vi vill fortsätta jobba med kungaskogen, vi har massor med material i våran pärm som vi vill ta fram och jobba med. Vi tror att temat kommer passa även de yngre barnen (som vi kommer få till hösten) Jobba mer med handdockorna! Vi jobbar på med våra mål terminen ut. 

 

 

 

 

 

Arbetslaget svarar på frågan HUR GÖR VI?

Hur ska vi arbeta med vårt/våra mål? Beskriv så konkret som möjligt. Gärna i punktform. 

 

Vad ska vi dokumentera? Hur ska vi dokumentera? Vem ska dokumentera?

 

HUR GÖR VI?

Vi har uppdelade samlingar där vi återkopplar till varandra vad vi gjort.

Komunikation och dokumentation.

Det mesta sker genom Kungaskoge

Vårterminen 2018 -Hur har vi gjort?

Observerat, dokumenterat
Utvärderat med hjälp av foton och filmer
Kungaskogen
Uppdelade samlingar

 

 

 

 

Stödfrågor för veckoreflektion när arbetslaget har veckoplanering:

(denna veckoreflektion/planering skrivs inte på Skolbanken! Klicka på personalgruppen, fliken "planering". Klicka på avdelningens teamplan. Längst ner på sidan, under er teamplan, hittar du avsnittet "Reflektion och analys". Skapa ett nytt inlägg varje vecka.)

 

VAR ÄR VI? HUR BLEV DET?

Vad har vi dokumenterat den här veckan?Vad intresserade barnen? Vad och hur gjorde barnen? Hur vet ni det? Hur påverkade miljön? 

Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts?

 

VART SKA VI?  

Vad ska i prioritera nästa vecka och varför?

Vad ska vi erbjuda barnen nästa vecka utifrån vad vi sett i dokumentationen?

 

HUR GÖR VI?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Konkret; planering av veckan.

Hur dokumenterar vi? Vem tar ansvar?