Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MUMINDALEN Teamplan och veckoreflektion Soldatängen och Kullegården 2017-2018

Skapad 2017-08-14 10:20 i Kullegårdens förskola Partille
Förskola
Teamplanen ligger som grund för den pedagogiska dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet. Mallen för veckoreflektion används när arbetslaget planerar. Dessa anteckningar förs i den tilldelade teamplanen, under rubriken "reflektion och analys. Den tilldelade teamplanen hittas i Personalgruppen under fliken "planering"

Innehåll

Vision: Alla barn ska när de lämnar vår förskola minnas tiden som trygg, rolig och lärorik.

 

Fokusområden Soldatängens och Kullegårdens förskolor 2017-2018

 • Unikum - pedagogisk dokumentation - systematiskt kvalitetsarbete

 • Kulturell mångfald - Värdegrunden -Förhållningssätt -Likabehandling 

 • Estetiska lärprocesser

 

  

 

Arbetslaget svarar på frågan VAR ÄR VI?

 

 • Vilka behov och intressen ser vi i vår barngrupp? Vilka situationer fångar barnens intresse och engagemang? När blir barnen delaktiga?

 • Ställ er frågorna När? Var? Hur?

 

Vi skolar in 10 nya barn under hösten. Hittills har vi bara träffat 5 av dem. Omsorgsbehovet är just nu väldigt stort. Närhet och trygghet är viktigast för dessa barn. Barnen har ett behov av att lära känna oss och varandra. Vi kartlägger den kulturella mångfalden i gruppen och arbetar utefter likabehandlingsplanen.

Barnen blir delaktiga när de känner självständighet, att de kan. Delaktighet uppstår också genom lyhördhet, att vi förstår varandras kommunikation.

 VT-18

Barngruppen är stabil sedan tidig höst, men personalgruppen har ändrats. Vi väntar 2 inskolningar under tidig vår. Omsorgsbehovet känns fortfarande stort pga dera låga ålder och långa dagar. Vi är många som fortfarande lär känna varandra, både vuxna och barn.

 

 Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

 

Vad blir arbetslagets prioriterade mål på avdelningen? Utgå från de behov och intressen som ni kartlagt i gruppen. 

Välj max tre mål som är konkreta och tydliga för arbetslaget. Beskriv målet/målen; VART SKA VI?

- vad innebär målet?

- Vilka möjligheter skapar vi för våra barn att nå målet?

- vilken roll har vi pedagoger?

- Hur utmanar vi barnen?

- Hur kan man se att likabehandlingsplanen är levande i vår verksamhet?

 

Mumindalens mål:
- Sammanhållen och trygg barngrupp. Alla barn ska känna sig trygga. Alla barn ska veta vart man får stöd. Möjligheter vi skapar för att nå målet: Vi är närvarande. Vi ger mycket tid och av oss själva.
- Självständighet vid hallsituation.  Var har jag mina kläder? Var ställer jag mina skor? Hur gör jag för att få på mig mina kläder? Möjligheter vi skapar för att nå målet: Lugn och ro i hallen. Påklädning får ta tid. Få barn åt gången.

VT-18 Se ovan.

 

 Arbetslaget svarar på frågan VART SKA VI?

 • Vilka strävansmål i läroplanen ska vi fördjupa oss i?

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

 

VT-18

Alla barn ska känna sig trygga på Mumindalen. Alla ska känna att de gör framsteg i sin självständighet.

Arbetslaget svarar på frågan HUR GÖR VI?

Hur ska vi arbeta med vårt/våra mål? Beskriv så konkret som möjligt. Gärna i punktform. 

 

- Lyhördhet mot barn och föräldrar. Trygga föräldrar ger trygga barn. Vi ska ge det tid. Ge mycket av oss själva. Vara närvarande. Vi ska vara väldigt inkännande i vårt bemötande mot barnen.

 

- Lugn och ro i hallen. Påklädning får ta tid. Få barn åt gången.

VT-18 Med tanke på ny personal gäller samma som ovan.

 

Vad ska vi dokumentera? Hur ska vi dokumentera? Vem ska dokumentera?

Trygghetsmål: Vi dokumenterar enskilda situationer: lämning, lunch och efter vilan. Vi tar fram dokumentationsunderlag där vi enkelt för in våra reflektioner. Alla hjälps åt. Detta görs tisdag och torsdag.

 

Självständighetsmål: Filmar hallsituationen vid utgång varannan vecka med start v.  (det görs några gånger den veckan). Filmerna gås igenom på avdelningsplanering två ggr/mån. Vi reflekterar över det vi ser.

VT-18 Enligt dokumentationen ser vi att framsteg har gjorts.

Finns fortfarande bitar vi inte har uppnått som vi får arbeta vidare på.

 

 

 

 

 

 

Stödfrågor för veckoreflektion när arbetslaget har veckoplanering:

(denna veckoreflektion/planering skrivs inte på Skolbanken! Klicka på personalgruppen, fliken "planering". Klicka på avdelningens teamplan. Längst ner på sidan, under er teamplan, hittar du avsnittet "Reflektion och analys". Skapa ett nytt inlägg varje vecka.)

 

VAR ÄR VI? HUR BLEV DET?

Vad har vi dokumenterat den här veckan?Vad intresserade barnen? Vad och hur gjorde barnen? Hur vet ni det? Hur påverkade miljön? 

Vilka reflektioner får vi pedagoger? Vilka nya tankar har väckts?

 

VART SKA VI?  

Vad ska i prioritera nästa vecka och varför?

Vad ska vi erbjuda barnen nästa vecka utifrån vad vi sett i dokumentationen?

 

HUR GÖR VI?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Konkret; planering av veckan.

Hur dokumenterar vi? Vem tar ansvar?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: