Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv och utevistelse/orientering Åk 7

Skapad 2017-08-14 10:34 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Grundskola 7 Idrott och hälsa
Här får du prova på olika utomhus aktiviteter och lära dig hantera olika redskap/material som gör att du känner dig trygg och kan ta hand om dig själv ute i naturen. Vi kommer att prata om hur man klär sig, utrustning samt hur man rör sig i naturen. Vi kommer också arbeta med orientering. Lära oss om karttecken, hur vi använder kartan och kompassriktningar.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. 

Visa respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet till att utveckla sin samarbetsförmåga.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i hur man agerar i nödsituationer.

 

Centralt innehåll

Hur olika friluftsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.

Orientering

(Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen). Gjorde under ht-17.

Undervisning/arbetssätt

Lektioner utomhus i  närmiljön där eleverna får kunskaper om personlig utrustning (varm, torr och mätt).
Praktiskt användande av stormkök - Hoppas vi hinner
Information och diskussion om allemansrätten
Orienteringsdag

(Film om vattenvett med efterföljande diskussion).
(Livräddning i vatten med den "förlängda armen"). 

 

Bedömning


Förmågan att anpassa sin klädsel vid aktiviteter utomhus.
Förmågan att anpassa vistelsen utomhus till gällande regler och ta hänsyn till naturen.
Förmågan att praktiskt använda friluftsmaterial.

Orientering - kartkunskap, passa kartan, kompassriktning

(Förmågan att hantera nödsituationer på land och i vatten).

 

Filmer:

https://www.youtube.com/watch?v=9lPePGUNvsI

https://www.youtube.com/watch?v=TmQyJ7naH0o

https://www.youtube.com/watch?v=CBazaWsuZnQ

https://www.youtube.com/watch?v=gpi_rzn7nB4

https://www.youtube.com/watch?v=aLgj-0A9JPg

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  E 9
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  E 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  C 9
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  C 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  A 9
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: