Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 5

Skapad 2017-08-14 13:00 i Hertingsskolan Falkenberg
Eleverna får under året tillfälle att prova på friidrott, orientering, friluftsliv, rörelser till musik, redskapsgymnasitik, lekar och spel både inne och ute,simning samt skridskoåkning. Vi kommer b la samtala om rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten, förebyggande av skador, t ex vikten av uppvärmning.
Grundskola 5 Idrott och hälsa
Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.

Källa:okänd

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 Du ska utveckla din förmåga att:
* delta i lekar, spel och idrotter.
* orientera
* anpassa dina rörelser till olika lekar, spel och idrotter
* att  beskriva hur man förebygger skador inom lek, spel och idrotter

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer din förmåga att:

 • delta i olika aktiviteter, spel och idrotter
 • anpassa dina rörelser till olika lekar, spel och idrotter
 • förhålla sig till och följa regler samt visa hänsyn till andra.
 • orientera  
 • beskriva hur man förebygger skador inom lek, spel och idrotter
 • förstå vad allemansrätten innebär

 

Jag kommer bedöma dina förmågor fortlöpande under lektionstid.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha undervisning både inom- och utomhus där vi provar på olika idrotter, lekar, rörelser etc.

Se kopplingarna till läroplanen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: