👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reflektionsverktyg - på spaning Ht 2017

Skapad 2017-08-14 13:14 i Tallbackens förskola Knivsta
Reflektionsverktyg inför uppstarten av en ny termin eller inför val av projekt.
Förskola
Reflektionsverktyg för uppstartsfasen av terminen eller inför nya projekt. # Reflektionsfrågor vid val av projektinriktning # Vi gör ett avtal i arbetslaget kring barnsyn och kunskapssyn # Vilka värdeord ska genomsyra vår verksamhet

Innehåll

 Avdelningens gemensamma ställningstagande inför uppstarten av en ny termin eller inför ett nytt projekt:

 • Så här tänker vi kring BARNSYN & KUNSKAPSSYN?

Vårt mål är att se barnen som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare och våra något kortare intelligenta kollegor. Vi strävar mot att barnen på Blå ska vara så delaktiga som möjligt i sina egna lärprocesser. Vi vill att deras lärande ska utgå från de problem och den nyfikenhet som de själva har konstruerat och uttryckt. Vi vill skapa lärmiljöer och lärsituationer som utmanar ger möjlighet att lära med alla sinnen. Vi vill att det barnen gör och säger ska vara viktigt på riktigt.

 De här värdeorden ska genomsyra vårt förhållningssätt och arbetssätt och synas i vårt arbete med barnen.

 • Trygghet
 • Tillsammans
 • Glädje
 • Utforskande
 • Lärande

 

Val av projekt: FLYGA

Reflektionsfrågor - hur tolkar vi?

 • Vad är det barnen intresserar sig för i sitt utforskande?

 Flyga

 • Vilka frågor tror vi att de undersöker?

 Barnen visar stort intresse för att vika och flyga pappersflygplan

De visar intresse för hur planen flyger(högt, loopar, långt....), modell, form, hur påverkar vind, regn

 • Vilka material och vilka verktyg verkar stödja barnen i deras utforskande?

 Barnen använder sig främst av papper 

 

 

Val av projekt: DANSA

Reflektionsfrågor - hur tolkar vi?

 • Vad är det barnen intresserar sig för i sitt utforskande?

 

 • Vilka frågor tror vi att de undersöker?

 

 

 • Vilka material och vilka verktyg verkar stödja barnen i deras utforskande?

 

 

Val av projekt: VÄXTER OCH KRYP

Reflektionsfrågor - hur tolkar vi?

 • Vad är det barnen intresserar sig för i sitt utforskande?

 

 

 • Vilka frågor tror vi att de undersöker?

 

 

 • Vilka material och vilka verktyg verkar stödja barnen i deras utforskande?

 

 

 

När ni har bestämt inriktningen på ert projekt, kopiera planeringsmallen "Projekt - nu har vi bestämt oss" i Skolbanken och anpassa den utifrån er barngrupp och ert projektval.