Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårtermin 2021

Skapad 2017-08-14 13:27 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Eleverna kommer att arbeta med olika typer av texter den terminen: beskrivande, berättande, fakta texter( läsa, skriva) Läsförståelse, egen produktion i tal skrift. Förstärka ordförråd och träna genom synonymer och antonymer, språks bas och uppbyggd, Använda digitala verktyg som stöd i lärandet.

Innehåll

Syfte:

Eleverna ska kunna utvecklas till flerspråkiga och flerkulturella individer. Eleverna ska få möjlighet att utveckla sina språkkunskaper och samtidig kunna jämföra och resonera om  albanska och svenska språk och kultur.

Mål:

.att använda en kombination av vardagsrelaterat och skolspråk

.att läsa och förstå olika typer av texter genom att använda olika strategier

.att tolka textens budskap, resonera och läsa mellan raderna

.att återge innehållet av texten som du har läst eller hört, muntligt eller skriftligt  

.att reflektera över och jämföra kulturella aspekter i områden där modersmålet talas och i Sverige

 

Hur ska vi jobba

.Vi ska jobba med att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga.Detta gör vi genom att träna på att läsa texter anpassade efter elevernas aktuella kunskapsnivå och intresse.

.Vi ska öva på att redovisa muntligt inför resten av gruppen för att utveckla det albanska  språket och elevernas ordförråd.

.Vi ska även upplysa om  högtider och traditioner och jämföra dem med de svenska

Hur ska vi bedöma:

 

. läsa, förstå och sammanfatta texter och  beskriva och presentera. muntligt eller skriftligt.

. jämföra modersmålets struktur med svenskans

 

 . använda de vanligaste reglerna för stavning, meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel. 

 . delta i och upprätthålla samtal/diskussioner (förmågan att lyssna, uttrycka egna tankar och framföra egna åsikter, reflektera olika ämnen)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  MlSyfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  MlSyfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 •  MlSyfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 •  MlSyfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 •  MlSyfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
 •  MlSyfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
 • Centralt innehåll
 •  Ml  4-6Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 •  Ml  4-6Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 •  Ml  4-6Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer för olika mottagare.
 •  Ml  4-6Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
 •  Ml  4-6Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
 •  Ml  4-6Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 •  Ml  4-6Språkbruk Synonymer och motsatsord.
 •  Ml  4-6Kultur och samhälle Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Matriser

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: