Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntid-Vikiingatid åk. 4

Skapad 2017-08-14 13:46 i Lackarebäcksskolan 4-6 Mölndals Stad
Historia/Forntid- Vikingatid, åk 4, termin ht
Grundskola 1 – 6 Historia Religionskunskap
Hur levde vikingar? Hur var deras världsbild? Varför kunde deras skepp gå in mot land på många ställen?Hur läser man runor?

Innehåll

Syfte

 • Syfte
 • HiSyfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • HiSyfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • ReSyfte söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
 • SvSyfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvSyfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

 • Hi  4-6Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Re  4-6Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Sv  4-6Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Sv  4-6Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.

Så här kommer vi att arbeta

Vi lär oss om olika lämningar från istiden.Vi kommer också  att lära oss om hur människorna levde i Sverige från det att isen försvann och fram tom. Vikingatiden. Vi använder oss av flipped classroom undervisning, läroboken, kortare texthäften, filmer samt genomgångar. Vi kommer även att avsluta med ett kort prov.

Det här kommer vi att bedöma:

 Arbete och engagemang på lektionerna. Resultat på enkelt skriftligt prov.

 

 

 Vi jobbar mot dessa kunskapskrav (godtagbar nivå år 3, E nivå år 6):

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: