👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 3 Skräddarbacksskolan lå 17/18

Skapad 2017-08-14 14:02 i Skräddarbacksskolan Borlänge
Musikplanering år 1-3.
Grundskola 3 Musik
Det här är en övergripande planering i musik för åk 3 läsåret 17/18.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska:
utveckla din förmåga att sjunga unisont, kanon och växelsång. 
utveckla din förmåga att spela olika instrument.

utveckla din förmåga att skapa musik, med utgångspunkt i text eller bild.

utveckla din förmåga att gestalta sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
utveckla förmågan att uppleva och lyssna aktivt på musik.

Bedömning - vad och hur

Eleven skall kunna:

Delta aktivt i sånger, rörelselekar, danser och lyssningsövningar.

Improvisera och imitera enklare rörelser, rytmer och toner.
Prova på att spela några olika instrument och delta med ett instrument i en gemensam sång/lek.
Känna till några vanliga ord och begrepp som hör musiken till, samt kunna namnge några olika instrument.
Berätta vad musik har för betydelse för henne/honom.

Undervisning och arbetsformer

Vi sjunger, spelar på olika instrument och skapar musik tillsammans. Vi tränar rytm och takt genom rörelsesånger, lekar och danser. Vi lär oss ord, begrepp och symboler som hör musiken till. Vi lär oss också vad olika instrument heter och lyssnar på hur de låter. Vi lyssnar också på olika sorters musik och eleverna får associera, känna och fundera kring vad musiken innebär för dem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3