👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - pengar

Skapad 2017-08-15 08:07 i V Bodarna skola Alingsås
Ett arbete utifrån vår samhällsstruktur och pengars värde.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
SO-arbete som rör frågor kring hur samhället är uppbyggt och där pengar och dess hantering är centralt.

Innehåll

Ämne: ( Formell del )

Arbetsområde:

SO-arbete som rör frågor kring hur samhället är uppbyggt och där pengar och dess hantering är centralt. 

Syfte:

 

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

 

Centralt innehåll:

 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

 

Kunskapskrav:

 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Ämne: ( Elev del )

Arbetsområde:

Under en period kommer vi att arbete med pengar och vad olika saker kan kosta. Vi kommer att undersöka vilka olika samhällsfunktioner som finns runt omkring oss. 

 

Konkreta mål:

Du ska kunna beskriva olika sätt att betala en vara på. 

Du ska kunna kunna berätta vad olika saker kan kosta. 

Du ska kunna berätta vilka olika funktioner som behövs för att samhället ska kunna fungera. 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

jämföra olika sätt att betala på tex med kontokort eller kontant,

jämföra vad olika saker kan kosta och hur rimliga dina antaganden är, tex att en bostad kostar flera miljoner kronor medan ett hekto godis kostar ca 7 kr, 

beskriva vilka olika funktioner som behövs i ett samhälle tex, sjukhus, skola, räddningstjänst, frisör, bank, livsmedelsaffär, 

använda olika begrepp som är relevanta för arbetsområdet, såsom:

 • tjänst
 • vara
 • skatt
 • samhällsfunktion
 • hyra
 • köpa
 • kontokort
 • kontant
 • kredit
 • bostad
 • transport
 • lön
 • yrke

 

Undervisning:

På lektionerna kommer vi att samtala kring de vanligaste sätten att bo såsom lägenhet, villa, radhus. Vi kommer att diskutera hur man kan gå tillväga för att skaffa sig en bostad och vilken skillnad det är på att hyra och att köpa. Vi kommer att samtala kring vilka olika samhällsfunktioner som behövs för att det ska kunna kallas ett samhälle. Vi kommer att titta på vilka olika funktioner som finns direkt i vårt närområde och vilka som vi behöver resa en bit för att kunna ta del av. 

I undervisningen kommer vi att använda oss utan SVT:s serie "Pappas pengar" och "Här kommer kungen" (UR). Denna serie kommer ligga till grund för de diskussioner vi kommer att ha efteråt. I serien kommer ni att få möta Bröli som växt upp på ett ganska ekonomisk förmånligt sett. Han hamnar i olika besvärligheter när han flyttar hemifrån och det inte längre går att ropa rakt ut för att få mat eller när han knappt vet att det finns något som heter kollektivtrafik.