👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysisk aktivitet - hälsa - hygien

Skapad 2017-08-15 08:53 i Östra Stenhagen grundsärskola Uppsala
Hur påverkas kroppen av fysisk aktivitet på kort sikt? Vi andas kraftigare, blir varma och svettiga och behöver duscha för att lukta gott. På lång sikt? Musklerna blir starkare, hjärtat och lungorna klarar att ta upp mer syre så att vi orkar mer. Vi mår bättre.
Grundsärskola F – 9 Motorik
Eleven ska få möjlighet att förstå sambandet mellan fysisk aktivitet, ett hälsosamt liv och hygien.

Innehåll

Genom observationer av den egna kroppen under motoriklektionerna drar vi gemensamma slutsatser om vad som händer med kroppen när vi utsätter den för aktiviteter med ökad puls och vilka hygieniska konsekvenser det får. 

Just när vi genomfört en aktivitet som ökar pulsen känner vi efter hur det känns i kroppen: vi andas mer, hjärtat slår fortare, vi blir varma och kanske svettas. 

Hur påverkas kroppen långsiktigt av att vi tränar? Vi bygger muskler och blir starkare, orkar springa längre.

Vad händer om vi låter svetten vara kvar på kroppen efter motoriklektionen? Svett luktar illa. Om vi duschar så blir vi rena och luktar gott. 

Uppgifter

 • Observera, reflektera, resonera

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  7-9
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
  MOT  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.
  MOT   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  MOT   9
 • Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser.
  MOT   9
 • Eleven kan kommunicera om och beskriva betydelsen av rörelse och andra aktiviteter när det gäller att främja hälsan och förebygga skador.
  MOT   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  MOT   9