Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik 2

Skapad 2017-08-15 09:13 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Fysik
Kursen Fysik 2 i indelad i två delar. Den första delen arbetar vi med under höstterminen i åk 3 både under lektioner och i projekt. Delen avslutas med ett delkursprov på de ingående avsnitten. Den andra delen arbetar vi med under vårterminen som även den avslutas med ett delkursprov. I slutet av kursen genomförs ett obligatoriskt labbprov och efter det finns det möjlighet att göra ett valfritt kursprov på hela kursinnehållet.

Innehåll

Länk till arbetsmaterial fysik

Länk till filmer

Länk till powerpoint

Lathund mekanik / mekaniska vågor

Lathund EM-vågor / Atomfysik / Elektromagnetism

 

 

 

Del 1

Mekanik

Mekaniska vågor

 

Del 2

Elektromagnetiska vågor

Atomfysik

Elektromagnetism

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tvådimensionell rörelse i gravitationsfält och elektriska fält.
  Fys  -
 • Centralrörelse.
  Fys  -
 • Vridmoment för att beskriva jämviktstillstånd.
  Fys  -
 • Simulering av tvådimensionell rörelse med hjälp av enkla numeriska metoder.
  Fys  -
 • Harmonisk svängning som modell för att beskriva fenomen inom vardag och teknik.
  Fys  -
 • Reflektion, brytning och interferens av ljus, ljud och annan vågrörelse.
  Fys  -
 • Stående vågor och resonans med tillämpningar inom vardag och teknik.
  Fys  -
 • Orientering om ljudstyrka och dopplereffekt.
  Fys  -
 • Samband mellan elektriska och magnetiska fält: magnetiskt fält kring strömförande ledare, rörelse av elektrisk laddning i magnetiskt fält, induktion och några tillämpningar, till exempel växelspänningsgeneratorn och transformatorn.
  Fys  -
 • Våg- och partikelbeskrivning av elektromagnetisk strålning. Orientering om elektromagnetiska vågors utbredning. Fotoelektriska effekten och fotonbegreppet.
  Fys  -
 • Materiens vågegenskaper: de Broglies hypotes och våg-partikeldualism.
  Fys  -
 • Fysikaliska principer bakom tekniska tillämpningar för kommunikation och detektering.
  Fys  -
 • Orientering om aktuella modeller och teorier för beskrivningen av universums storskaliga utveckling och av galax-, stjärn- och planetbildning.
  Fys  -
 • Atomens elektronstruktur samt absorptions- och emissionsspektra.
  Fys  -
 • Metoder för undersökning av universum. Elektromagnetisk strålning från stjärnor och interstellära rymden.
  Fys  -
 • Metoder för att upptäcka och undersöka exoplaneter. Villkor för liv på andra planeter.
  Fys  -
 • Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Modellers och teoriers giltighetsområden och samt hur de kan utvecklas, generaliseras eller ersättas av andra modeller och teorier över tid.
  Fys  -
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
  Fys  -
 • Avgränsning och studier av problem med hjälp av fysikaliska resonemang och matematisk modellering innefattande linjära och icke-linjära funktioner, ekvationer och grafer samt derivator och vektorer.
  Fys  -
 • Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  Fys  -
 • Bearbetning och utvärdering av data och resultat med hjälp av regressionsanalys, analys av grafer, enhetsanalys och storleksuppskattningar.
  Fys  -
 • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess, felkällor och mätosäkerhet.
  Fys  -
 • Fysikens relation till och gränser mot etiska, filosofiska och religiösa frågor.
  Fys  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: