👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap år 4-6 Nolskolan

Skapad 2017-08-15 09:24 i Nolskolan Ale
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Samhällskunskap år 4-6

Innehåll

Matriser

Sh
Samhällskunskap år 4-6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunikativ
Förmågan att delta i diskussioner
Jag deltar inte ännu i diskussioner
Jag deltar relativt aktivt i diskussioner
Jag deltar och lyssnar aktivt i diskussioner
Jag deltar och lyssnar mycket aktivt i diskussioner
analytiska
Förmågan att värdera innehållet i olika medier
Jag kan ännu inte värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor.
Jag kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Jag kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
argumentativ
Förmågan att argumentera
Jag kan ännu inte argumentera för en åsikt
Jag kan på ett enkelt sätt argumentera för en åsikt.
Jag kan på ett relativt väl sätt argumentera för en åsikt och ange flera argument
Jag kan på ett väl fungerande sätt argumentera för en åsikt och ange argument både för och emot
Söka information
Förmågan att söka information och bedöma riktigheten
Jag kan ännu inte söka information och använda källor på ett fungerande sätt.
Jag kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Begrepp
att kunna använda begreppen som har till området att göra
Jag är ännu inte säker på de begrepp som vi har arbetat med.
Jag kan använda begreppen i området på ett huvudsakligen väl fungerande sätt.
Jag kan använda begreppen i området på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan använda begreppen i området på ett väl fungerande sätt.