👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 2, 2017/2018

Skapad 2017-08-15 10:05 i Knappekullaskolan Lerum
Grundskola 2 Svenska
Övergripande planering för ämnet svenska i årskurs två.

Innehåll

Syfte

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Centralt innehåll

 • Sv 1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv 1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Sv 1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv 1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv 1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv 1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv 1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv 1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv 1-3
  Språkbruk Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv 1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.

 

Kunskapskrav

 • Sv 2-3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv 2-3
  Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv 2-3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv 2-3
   I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv 2-3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv 2-3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv 2-3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv 2-3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv 2-3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

 

Konkreta mål

Läsa:
- Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
- Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
- Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
- Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.

Skriva:
- Jag kan skriva ord och korta texter.
- Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
- Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
- Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.

Tala:
- Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar.
- Jag kan förklara och beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar.
- Jag kan ge muntliga instruktioner.
- Jag talar om vad jag tycker och tänker.
- Jag kan förbereda och prata om ett speciellt ämne för mina klasskamrater.

Lyssna:
- Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig
- Jag kan lyssna på andra som berättar om något.
- Jag kan ta muntliga instruktioner.
- Jag lyssnar på andras åsikter.

 Bedömning

Du kommer att visa att du kan genom
- resonemang i helkass
- resonera och arbeta i smågrupper
- skriva olika typer av texter
- muntligt berättande
- Stavningsprov
- DLS - läsförståelse
- Skolverkets bedömningsunderlag

Arbetsätt

 

Vi läser faktatexter och olika genrer inom skönlitteratur, både gemensam och enskild läsning.

Vi arbetar med läsförståelse och tränar olika lässtrategier.

Läsläxan ingår som en viktig del för att öva upp läsförmågan. 

Vi använder skolans och kommunens bibliotek för att ta del av ett större utbud.

Vi skriver meningar, berättelser och faktatexter.

Vi arbetar med språklära kopplad till läsläxan.

I vårt arbete med texter tränar vi studieteknik.

Vi använder digitala verktyg.

Vi ser på filmer i olika genrer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3