👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget, mellankrigstiden, andra världskriget

Skapad 2017-08-15 10:10 i Hälsinggårdsskolan Falun
Världskrig!
Grundskola 9 Historia

Vi lär oss om första- och andra världskriget samt mellankrigstiden. Vi kommer även lära oss valda delar av efterkrigstiden. Som brukligt i historia kommer det handla mycket om "Orsak, händelseförlopp och konsekvenser".

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Detta ska du lära dig:

Du ska lära dig orsaker, händelseförlopp och konsekvenser till de båda världskrigen. 

Nya ord blir bland annat inflation, blixtkrig, allianser, antisemitism, förintelsen, Gulag och många fler.

Vi lär oss om olika folkmord, med fokus på den judiska förintelsen.

Vi lär oss om hur nya organisationer bildas efter kriget, ex EU och FN.

 

 

Uppgifter

 • LPP Historia år 9

 • LPP historia 9c

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Första världskriget, mellankrigstiden, andra världskriget

E
Enkelt
C
Utvecklat
A
Välutvecklat
Begrepp
Historiska ord och hur du använder dem.
Du använder några ord som specifika för den här historiska perioden. Några är krångliga, men du har koll på de flesta.
Du kan använda ord som är specifika för den här perioden utan större ansträngning.
Du använder orden med enkelhet och kan problematisera kring dem.
Konsekvenskedja
Hur du ser sambandet mellan orsaker, händelseförlopp och konsekvenser
Du kan några orsaker, några konsekvenser och några händelser.
Du kan knyta ihop orsaker, händelser och konsekvenser med flyt.
Du kan knyta ihop orsaker, händelser och konsekvenser med lätthet och lägger till flera egna tankar.
Nutiden
Hur du kan se att historien lever vidare än idag.
Du har koll på några saker från WWII som påverkar oss idag.
Du kan berätta hur krigen påverkar oss och argumenterar för hur.
Du har koll på hur krigen påverkar oss och kan problematisera om framtiden.
Källor
Hur du hanterar både källor från nutiden och från dåtiden.
Du kan vara kritisk mot källor och ge något argument om varför vissa källor är bättre än andra, både nutida och dåtida.
Du kan ge flera argument om varför vissa källor är bättre än andra och kan skilja med lätthet på nutida och dåtida källor
Du kan ge flera argument om varför vissa källor är bättre än andra. Du kan också problematisera kring begreppet "äkthet"
Folkmord
Vad är folkmord och varför händer det?
Du kan ge några förklaringar till varför Förintelsen och Gulag hände och ger några förslag på varför människorna lät det hända.
Du kan ge flera förklaringar till varför Förintelsen och Gulag hände samt nämna några andra folkmord i världen och kan resonera kring varför människorna lät det hända
Du kan ge flera förklaringar till Förintelsen och kan nämna flera andra folkmord samt förklaringar till dessa samt se likheter och skillnader mellan olika folkmord. Du kan också se individens roll i bildandet av hatiska kulturer.
Människors levnadsvillkor
Hur människor hade det i andra tidsperioder.
Du kan föreställa dig hur människor hade det förr i tiden på ett ganska grundläggande sätt.
Du kan beskriva tydligt hur människor hade det förr i tiden baserat i vad du vet om tiden. Du kopplar alltså in en faktagrund.
Du kan beskriva tydligt hur människor hade det förr i tiden baserat i vad du vet om tiden. Du kopplar alltså in en faktagrund och drar slutsatser utifrån faktan som kanske nödvändigtvis inte står i litteraturen.