👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa år 3

Skapad 2017-08-15 10:26 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Grundskola 3 Idrott och hälsa

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Innehåll

Övergripande mål (Lgr 11)

Konkretiserade mål

Eleven klarar motoriska grundformer i redskapsövningar som att springa, hoppa jämfota, hoppa på ett ben, hoppa hopprep, klättra m.m

Eleven leker och rör sig till musik och vet vad takt och rytm innebär.

Eleven deltar i enkla lekar inomhus och utomhus.

Eleven förstår "idrottsord" och begrepp för hälsa och lek, t.ex.. stretch och puls.

Eleven samarbetar bra med andra och visar dom respekt.

Eleven kan orientera sig i idrottssalen och utomhus i närmiljön och vet vad som menas med rumsuppfattning.

 

Undervisningens innehåll och genomförande

Eleven kommer att få prova på olika redskapsövningar där eleven tränar upp sin grovmotorik.

Eleven kommer att få prova på enklare danser och lekar till musik. 

Eleven kommer att få prova på olika lekar inomhus och utomhus.

Eleven åker och simtränar och tränar på livräddning.

Eleven kommer att få lära sig olika begrepp för hälsa och lek.

Eleven kommer att få lära sig regler till olika lekar.

Eleven kommer att få träna på rumsuppfattning och orientering i idrottssalen och utomhus i närmiljön.

Bedömning

Eleven kommer att bedömas genom:

- elevens delaktighet på lektionerna.

- eleven samarbetar med sina kamrater och följer reglerna till olika lekar och danser.

- eleven använder allsidighet och grovmotoriska rörelser i olika sammanhang.

- elevens förståelse för olika begrepp för hälsa och lek.

- eleven visar förståelse och kan följa en enklare karta över idrottssalen och utomhus i närmiljön.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Hamnskolan Idrott och Hälsa åk 1-3, 2015

>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
Rörelse
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du deltar i övningar som tränar de motoriska grundformerna såsom springa, hoppa, klättra och kan använda dem i olika lekar inomhus och utomhus.
Du känner till de motoriska grundformerna och kan använda dem i olika lekar och spel både inomhus och utomhus.
Du behärskar de motoriska grundformerna och kan använda dem i olika lekar och spel både inomhus och utomhus.
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du deltar i övningar till musik, takt och rytm.
Du kan följa med och förstå olika lekar och rörelser med musik, takt och rytm.
Du behärskar olika lekar och rörelser med musik, takt och rytm.
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du kan förstå och följa reglerna för säkerhet vid fysisk aktivitet och lek inomhus både med och utan redskap.
Du kan förstå och följa reglerna för säkerhet vid fysisk aktivitet och lek inomhus både med och utan redskap.
Du kan förstå och följa reglerna för säkerhet vid fysisk aktivitet och lek inomhus både med och utan redskap.
Hälsa och livsstil
 • Idh
 • Idh  1-3
Du förstår att det är viktigt att röra på sig för att må bra.
Du förstår att det är viktigt att röra på sig för både kropp och själ.
Du förstår att det är viktigt att röra på sig för både kropp och själ. Du förstår att olika fysiska aktiviteter hjälper dig att må bra.
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
Du deltar i lekar utomhus i naturen.
Du deltar i lekar utomhus i naturen. Du har en förståelse för vad friluftsliv är.
Du deltar i lekar utomhus i naturen. Du har en förståelse för vad friluftsliv är och deltar i olika övningar och äventyr.
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh
 • Idh  1-3
Du deltar i lekar och rörelser som tränar rumsuppfattning.
Du deltar i lekar och rörelser som tränar rumsuppfattning. Du förstår hur man använder en karta för att orientera sig.
Du deltar i lekar och rörelser som tränar rumsuppfattning. Du förstår kartans tecken och uppbyggnad samt hur man använder den för att orientera sig i närmiljön. Du kan även skapa egna enkla kartor.
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du känner till olika regler och normer för hur Allemansrätt och friluftsliv hänger ihop.
Du känner till olika regler och normer för hur Allemansrätt och friluftsliv hänger ihop och följer dessa.
Du känner till olika regler och normer för hur Allemansrätt och friluftsliv hänger ihop och följer dessa. Du kan även hantera material för t ex friluftsliv på ett säkert sätt.