👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling- ekologi, kretslopp och mänsklig påverkan. år 8 Ht-17

Skapad 2017-08-15 10:56 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Teknik Biologi Kemi
I den här pedagogiska planeringen ska du få möjlighet att ta till dig kunskaper om ekologi ( ekosystem, viktiga kretslopp och energiflöden). När du väl lagt en kunskapsgrund ska vi titta närmare på hur människan påverkar vårt jordklot och vilka följderna blir. Du ska få reflektera över hur dina val i vardagen påverkar miljön och vårt ekosystem. Exempelvis vad gör det för skillnad om du väljer ekologiska bananer eller inte?

Innehåll

Inledning

Varifrån kommer allt – djur, växter, människor? Och vart tar allt vägen? Är verkligen allt i naturen nödvändigt? Vad ska vi med gröna växter till? Vad är det för farligt med att skövla regnskogar och andra skogar? Vad är det där med växthuseffekten? Är det inte bara skönt att det blir varmare på jorden? Vilket ansvar har människan? Vad kan vi påverka? Och hur hänger allt ihop egentligen?

För att kunna svara på liknande frågor och kunna kommunicera med andra och ta ställning till frågor som rör vår omvärld är det viktigt att du känner till grunderna inom ekologi och våra viktigaste kretslopp. Du behöver känna till ett antal begrepp som har med ekologi att göra och du behöver lära dig hur de olika begreppen hör ihop med varandra. Du behöver också veta varför biologisk mångfald är viktig och hur människan kan påverka denna mångfald. Detta ska du få möjlighet att lära dig nu! 

Metod och innehåll

v.34   Ekologi (ekosystem- begrepp, näringskedjor & näringsvävar)

Lektion1 (fredag) - PP genomgång, GG ekologi, GG uppgift 1 & 2

☐ Eventuellt uppstart uppgift 1 & 2.

v. 35  Vad behövs för att ekosystemen ska fungera? ( Energi, viktiga kretslopp)

☐ Genomför och lämna in uppgift 1 & 2 (deadline torsdag) 

Lektion 2 (fredag) - GG energi, viktiga kretslopp, GG uppgift 3

 

v.36  På vilket sätt påverkar människan vårt ekosystem (växthuseffekten, matproduktionens följder & övergödning)

☐ Genomför och lämna in uppgift 3 (deadline torsdag) 

☐ Lektion 3 (fredag) - GG människans påverkan 1 , 

 

v.37 På vilket sätt påverkar människan vårt ekosystem (växthuseffekten, matproduktionens följder & övergödning)

☐ Lektion 4 (måndag) - GG människans påverkan 2, GG uppgift 4

Genomför och lämna in uppgift 4. ( deadline fredag)

 

v.38  Hållbar utvecklings enligt mig! 

 ☐Lektion 5 (onsdag) - GG uppgift 5.

☐ Välj sak/ produkt till uppgift 5.

Välj 3 st källor/ Starta med din tankekarta uppgift .

☐ Bearbeta tankekarta/punktlista till text.

 Läs på inför förhör (instruktion se uppgift 6 -återkoppling läxförhör). - hemarbete!

 

v.39  Återkoppling bedömning, avslut  och utvärdering LPP

 ☐ Inlämning uppgift 5 - onsdag.

 ☐ Läxförhör - onsdag.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Bi - uppgift 7: Utvärdering och självskattning.

 • Bi - uppgift 7: Utvärdering och självskattning.

 • Uppgift 5: Hållbar utveckling enligt mig (utifrån matproduktion) !

 • Uppgift 1: Ekologins begrepp

 • Uppgift 2: Ekosystem - näringskedjor och näringsvävar

 • Uppgift 3: Våra viktiga kretslopp och energinsflöden

 • Uppgift 4: Människans påverkan- växthuseffekten, övergödning och matproduktion.

 • Uppgift 6 - Läxförhör / återkoppling läxförhör

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9