👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa årskurs 1-3

Skapad 2017-08-15 11:16 i Nyvångskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa
På idrotten kommer ni att få träna på era olika rörelseförmågor och använda dessa på bästa sätt. Ni kommer att få öva på många olika aktiviteter och utveckla en massa olika förmågor.

Innehåll

Vad ska vi lära oss:

 • Du kan på ett fungerande sätt använda din kropp i olika sammanhang, exempelvis vid en hinderbana eller i en dans.
 • Du kan vara med i lekar och danser, känna till dess regler och respektera dem och dina klasskamrater. 
 • Du kan röra dig i takt till musik vid både danser och i rörelse till musik, vid exempelvis danslekar. 
 • Du kan simma 200 m utan att vila, varav 50 m i ryggläge 
 • Du kan prata om och förklara hur du känner dig efter idrottslektioner. 
 • Du kan använda en karta och med hjälp av den orientera dig i både idrottshallen och på skolgården.  
 • Du kan delta i spel och lekar utomhus och kan allemansrättens grunder 

Hur ska vi lära oss:

Detta kommer du att få träna på genom en mängd olika aktiviteter, exempelvis hinderbanor, lekar, olika idrotter, dans, simning, orientering och samarbetsövningar. Du kommer att få arbeta både enskilt och i grupp. 

Bedömning:

Bedömning av dina kunskaper och ditt arbete kommer att ske kontinuerligt under idrottslektionerna. Du kommer att få enskild feedback och individuell handledning under idrottslektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott & Hälsa årskurs 1-3

Rörelse

Nivå 1
Nivå 2
I slutet av årskurs 3
Motorik/rörelse
Du försöker röra dig på ett sätt som passar till aktiviteten.
Du behärskar de olika motoriska grundformerna och anpassar dessa relativt väl till aktiviteten.
Du behärskar de olika motoriska grundformerna och anpassar dessa väl till aktiviteten.
Vattenvana/simning
Du tränar på att simma i den grunda bassängen.
Du simmar kortare sträckor i den djupa bassängen.
Du kan simma 200 meter varav 50 meter ryggsim och är därmed simkunnig.
Lekar och spel
Du deltar i rörelseaktiviteter säväl inomhus som utomhus. Du deltar aktivt i rörelseaktiviteter och tar ansvar för dig själv vid lekar och spel.
Du börjar visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Du börjar hantera med- och motgångar.
Du följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamrater. Du kan hantera med-och motgångar.
Musik och rörelse
Du försöker att röra dig i takt till musiken och testar enklare danser.
Du kan röra dig i takt till musiken och klarar enklare danser.
Du anpassar dina rörelser väl till musiken och klarar de danser vi har provat.

Hälsa och livsstil

Nivå 1
Nivå 2
I slutet av årskurs 3
Hälsa
Du kan med stöd av en vuxen förklara hur du känner dig efter idrotten, ex. trött och svettig.
Du kan utan stöd förklara hur du känner dig efter idrotten, ex. trött och svettig, samt förklara varför det känns så.
Du kan fritt och självständigt förklara hur du känner dig efter idrotten och koppla det till ex. sömn, kost eller livsstil.

Friluftsliv och utevistelse

Nivå 1
Nivå 2
I slutet av årskurs 3
Orientering
Du kan använda dig av ord som beskriver rumsuppfattning t ex bakom, framför och förstår att kartan är en förminskning av verkligheten.
Du kan med hjälp av diskussion med vuxen passa kartan efter omgivningen och då orientera dig vidare till nästa kontroll.
Du kan passa kartan och orientera dig till olika platser på skolgården. Du kan hitta var på kartan du befinner dig och du kan orientera dig vidare från en kontroll till en annan.
Friluftsliv och utevistelse
Du deltar aktivt i uteverksamhet i din närmiljö.
Du känner till grunderna för allemansrätten och kan diskutera dem med stöd av en vuxen.
Du visar hänsyn i naturen och kan enskilt berätta grunderna för allemansrätten.