👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska Terminsplanering 3-4 VT

Skapad 2017-08-15 11:45 i Modersmålsskolan Helsingborg
Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom ämnet Modersmål
Grundskola 3 – 4 Modersmål
Under den här terminen arbetar vi med att använda i språket i olika sammanhang. I samband med olika tema årstider,djur,planeter och traditioner..... och kommer vi att läsa, skriva, sjunga och spela spel.

Innehåll

Syfte

Modersmålet är av avgörande betydelse för den personliga och kulturella identiteten. Utbildningen i modersmål syftar till att främja elevernas utveckling till flerspråkiga individer med flerkulturell identitet. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

 

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

att kunna delta i samtal, kunna berätta om upplevelser och händelser

att kunna läsa och förstå till åldern anpassade texter av olika slag

att kunna återge innehållet av texten som eleven har läst eller hört

att kunna skriva kortare berättelser, brev eller redogörelser så att mottagaren kan förstå

att kunna reflektera över traditioner och kulturella företeelser i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden

Dessa förmågor tränar vi genom att:

 • skriva egna texter av olika slag som ni bygger själva av dom orden ni lärt er (t.ex. brev, beskrivningar, korta faktatexter och berättelser)

 

 • läsa olika texter (t.ex. sagor, berättelser, faktatexter, texter från läroboken, andra elevers texter…) och svara på frågorna

 

 • berätta, beskriva och förklara händelser på ett enkelt sätt

 

 • tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper

 

 • utöka sitt ordförråd genom att träna in glosor, läsa och skriva bokstäver ord och korta texter, sjunga och rimma och göra rollspel

Vi kommer bedöma på vilket sätt du

 • kan läsa, skriva och uttala bokstäverna i det arabiska alfabetet 
 • kan läsa enkla ord och korta meningar,  kan återberätta handlingen muntligt eller skriftligt
 • kan läsa korta faktatexter och kan beskriva och använda dig av innehållet muntligt eller skriftligt

      .    kan skriva kort berättande texter med tydlig handling

 • kan stava ord som är vanligt förekommande i texter och kan kontrollera dig själv .
 • kan berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling på ett tydligt sätt 
 • kan delta i samtal/diskussioner (förmågan att lyssna, uttrycka egna tankar och framföra egna åsikter, reflektera kring ämnet)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3