👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering, svenska åk 1

Skapad 2017-08-15 12:24 i Sverigefinska skolan i Botkyrka Grundskolor
Grundskola 1 Svenska
I ämnet svenska kommer eleverna att ha möjlighet att utveckla sina kunskaper i svenska, uttrycka sig både skriftligt och muntligt. Eleverna kommer att kunna göra jämförelser mellan båda språken (finska med svenska) .

Innehåll

Centralt innehåll

Undervisning i svenska språket syftar till att eleven förbättrar sina kunskaper i det svenska språket. Vi kommer att koncentrera oss i följande saker under läsåret (se 'Kopplingar till läroplan' nedan):

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med

 • Mycket sång, ramsor och lek
 • Högläsning av både eleverna och läraren
 • Enkla skrivuppgifter om teman nära elevens vardag
 • Arbetsblad och andra skriftliga uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Läsårsplanering & bedömning, svenska som andraspråk åk1

Läsa och skriva

- eleven har ett sådant ordförråd att hon/han kan...
 • Sv   3   Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3   Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
Eleven är på väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Alfabetet och alfabetisk ordning
- alfabetet och hittar på olika ord för de flesta bokstäverna
- alfabetet och hittar på ett svenskt ord för varje bokstav - alfabetisk ordning ganska bra
- både alfabetet och alfabetisk ordning väl
Läsa
- koppla ihop de flesta bokstäverna med rätt ljud - läsa enkla ord på bildkort
- läsa enkla meningar
- läsa olika texter - förstå olika texter utan problem
Skriva
- skriva enkla ord med hjälp av ljudning
- skriva enkla meningar
- skriva enkla berättelser

Tala och lyssna

Eleven har ett sådant ordförråd att hon/han kan...
Eleven är på väg att nå målen
Eleven har nått målen
Eleven har nått målen väl
Tala
- svara på enkla frågor - fråga enkla saker - lära sig enkla rim, ramsor och sånger
- svara på enkla frågor - fråga enkla saker - uttrycka sig så att man blir förstådd - lära sig rim, ramsor och sånger
- ställa frågor - svara på frågor i vardagssituationer - berätta mångsidigt om sig själv - och vågar använda det svenska språket
Lyssna
- lyssna på en saga och förstå sakinnehållet
- lyssna på en saga och svara på frågor om den - samtala på svenska
- lyssna till och förstå berättelser - återge sakinnehållet i berättelser - samtala på svenska