👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal

Skapad 2017-08-15 14:05 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi ska arbeta med arbetsområdet decimaltal inom matematiken.

Innehåll

 

Bedömning:
Genom diskussioner, lektioner, diagnos, extrauppgifter 

 

Tidsplan / Lektionsplanering:
Vi kommer arbeta med arbetsområdet v.34-37

 

Språkmål:
Genom gemensamma samtal ska eleverna dra kopplingar till olika sammanhang de kommit i kontakt med tiondelar och hundradelar.

Eleverna ska resonera och förklara varför t.ex. 68 tiondelar är mer än 75 hundradelar.

 

Begreppslista:
- hela tal

- decimaltal

- tiondel

- hundradel

- tusendel

- decimal

-decimaltecken

Uppgifter

 • Decimaltal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
  Ma  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  C 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Decimaltal

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Tolka decimaltal
Kan läsa av, storleksordna och skriva decimaltal
 • Ma  A 6
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Kan läsa av decimaltal från bilder eller en tallinje samt kan skriva decimaltal. Kan storleksordna enklare decimaltal ex 3,45 och 3,4
Kan läsa av och skriva decimaltal även utan bilder och tallinje. Ex: Vilket tal är två hundradelar större än 2,39? Kan storleksornda något svårare decimaltal som ex 3,09 och 3,9
Kan bestämma decimaltal utifrån tal med olika antal decimaler. Ex: ange ett tal som finns mellan 2,9 och 2,92 Kan storleksordna svårare decimaltal. även med tusendelar
Räkna med decimaltal
Kan använda alla fyra räknesätt vid räkning med decimaltal
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Kan addera och subtrahera decimaltal utan övergång till hela, väljer en metod som fungerar. Ex 6,46 +3,52 Kan använda minnessiffror och växling. kan göra enklare beräkningar med multiplikation och division vid decimaltal ex 2*2,1
Väljer räknesätt och metod efter givet problem. Klarar det på tal upp till tiotalsövergång. Kan även räkna med olika antal decimaler. kan avrunda decimaltal beroende på sammanhang ex 3,12+2,9 kan göra lite svårare beräkningar och kan avgöra om huvudräkning eller algoritm är lämpligast.
Kan räkna decimaltal med tiotalsövergång. Väljer den mest effektiva metoden för olika slags decimaltal. kan välja och värdera avrundningssätt. Väljer rätt räknesätt och metod för givet problem
Samtala om decimaltal
Kan prata om hur jag gör och även ställa frågor till andra
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Kan beskriva min egen lösning.Kan förklara hur jag kommit fram till en lösning
Kan resonera kring olika lösningar. Kan se om flera svar kan vara rimliga
Kan jämföra min egen lösning med andras och se likheter och olikheter