👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima matematik kap 1

Skapad 2017-08-15 14:22 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 2 Matematik
Vi repeterar talraden 0-10, udda och jämna tal, addition och subtraktion 0-20 och hela tiotal, tiotal och ental.

Innehåll

Bedömning:
Skriftlig diagnos, skriftliga uppgifter och matematiska diskussioner

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

vecka 34-36

 

Lektionsstruktur:

v.34

Genomgång, aktiviteter kring addition och subtraktion, talraden 0-100, udda och jämna tal samt större än, mindre än och likhetstecknet.

v.35

Genomgång, aktiviteter kring addition och subtraktion talområde 0-20, addition och subtraktion med hela tiotal.

v.36

Aktiviteter efter behov, diagnos samt efterarbete.

 

Språkmål:
Använda begrepp för att beskriva tals relation.

 

Begreppslista:

Addition

Subtraktion

Talraden

Udda

Jämnt

Större än

Mindre än

Lika med

Ental

Tiotal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3