👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Division

Skapad 2017-08-15 14:40 i Heby skola F-6 Heby
Grundskola 3 Matematik
Det finns 12 bollar. Varje barn ska ha 3 bollar var. Hur många barn räcker bollarna till? Det här kan du säkert räkna ut men hur skriver du det med siffror? Nu får du lära dig begreppen täljare, nämnare och kvot för nu ska vi träna division!

Innehåll

Vad?

Du kommer att få lära dig:

 • vad division är.
 • hur man skriver division.
 • sambanden mellan division och multiplikation.
 • problemlösning med division.
 • begrepp som har med division att göra. Se begreppen nedan.

 

Hur?

Du kommer att få:

 • jobba med multiplikation och division i din matematikbok, samt lösblad.
 • ta del av genomgångar inför nya moment.
 • hemuppgifter att öva på.
 • jobba praktiskt med division.
 • jobba med begrepp inom detta område (se begreppsord nedan).
 • redogöra både skriftlig och muntligt för hur du tänker när du löser olika problem.

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma:

 • hur du använder dig av de olika begreppen (matteorden).
 • hur du använder dig av huvudräkning när det gäller division och multiplikation.
 • hur du muntligt och skriftligt beskriver hur du gör när du räknar. 
 • hur du gör dina uträkningar. Hur du väljer och använder metoder som passar för uträkningen.

 

Begrepp: 

division, multiplikation, dividera, kvot, täljare, nämnare

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3