👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett bokprojekt

Skapad 2017-08-15 15:04 i Nannaskolan Uppsala
Eleverna läser valfria böcker och vi tränar på olika lässtrategier under tiden.
Grundskola 7 Svenska
Du väljer själv en skönlitterär bok som du ska läsa i skolan. Till läsningen kommer en del uppgifter, till exempel att skriva några olika tidningstexter. Om boken är tjock kan det hända att du behöver läsa hemma för att hinna läsa ut den.

Innehåll

 

Under ungefär en månads tid kommer vi att ägna svensklektionerna åt att läsa böcker. Du kommer också att göra en del skrivuppgifter och du kommer att få fundera över vad du läst och dela med dig till dina klasskamrater. Vi kommer att öva på att sammanfatta och återberätta, att skapa inre bilder, att förutspå vad som kommer att hända samt läsa och skriva tidningsnotiser och tidningsartiklar. 

 

Uppgifter

  • Skapa en förstasida på en tidning

  • Använda olika lässtrategier

Matriser

Sv
Kunskapskrav i Svenska

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Läsa med flyt samt välja och använda lässtrategi
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Göra sammanfattningar och visa läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Skriva olika texter med språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Förmedla texters budskap
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.