👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plantering av växter

Skapad 2017-08-15 15:06 i Tofta förskola Svedala
Förskola
Tillsammans med barnen kommer vi att plantera frön, bönor, kärnor och tomater för att sedan följa våra plantors utveckling från frö till fullvuxen växt. Vi vill utveckla barns förståelse för naturen och stimulera deras intresse och nyfikenhet för ämnet på ett lustfyllt sätt. Vi vill att barnen ska få möjlighet att förstå hur växter växer, hur processen från frö till planta ser ut. Vi vill att barnen skapar en förståelse hur växtprocessen fungerar. Vad som behövs för att en planta eller ett frö ska växa.

Innehåll

Nuläge:

Barnen experimenterar i vår planteringslåda att få olika saker att växa som pinnar, löv, knoppar, kastanjer. Varför händer inget? Lådan står långt inne i rummet utan solljus.

Mål/Syfte:
Barnen ska skapa sig förståelse för var växter kommer ifrån och vad den behöver för att överleva

 Att ge barnen kunskap om att plantera växter.


Metoder:

Vad?
Vi kommer dokumentera barnen när de planterar och tar hand om sina bönor, växter. Barnen kommer att få uppgifter till exempel att rita sina hypoteser: vad kommer att hända med frön/böna i jorden?. Vi kommer att lyssna efter barnens egna hypoteser, teorier och dokumentera, till exempel genom att filma, anteckna eller ta bilder. 
Barnen kommer få plantera både enskilt och i grupp. I grupp kommer vi plantera bönor. Vi kommer dokumentera med bild och text vad som händer med de olika planteringarna och fundera på varför resultatet blir som det blir. Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring den. 
Hur?
Barnen får möjlighet att plantera bönor. Hur gör vi? Var kommer de ifrån? Vad behöver de för att växa med mera.

 Vi observerar och barnen får möjlighet att vara med om hela processen. 
Vi dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen om vad som händer med växterna och bönerna.. Vilka frågor och funderingar uppkommer? Vi undersöker och besvarar dessa tillsammans. Vi dokumenterar genom foto, skisser, film och intervjuer.
Genom att bygga upp en inre miljö och en utemiljö  som lockar barnen till utforskande

Utvärdering

Vad ser vi för lärande och kunskaper?

Barnen har lärt sig vad ett frö/ en planta behöver för att växa.

 

Hur kopplar vi tillbaka till barnen?

Tillsammans med barnen reflekterar och samtalar vi över vad vi har upplevt. Vi undersöker i våra ute och innemiljöer vad som händer i våra planteringar.

Hur går vi vidare?

Vi kommer att utgå från vad som har hänt i våra planteringslådor efter sommaren och utifrån barnens intressen.