Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Havet

Skapad 2017-08-15 15:41 i Fjällbacka Skola Tanum
Årskurs 2-3 kommer inleda höstterminen 2017 med ett arbete kring havet. Eleverna kommer få utforska olika djur och växtarter, enkla näringskedjor i havet, havet under de olika årstiderna mm. Vi kommer även koppla vårt arbete till svenskan och lägga fokus på faktatexter.
Grundskola 2 – 3 NO (år 1-3) Svenska Idrott och hälsa
Årskurs 2-3 kommer inleda höstterminen 2017 med ett arbete kring havet. Eleverna kommer få utforska olika djur och växtarter och enkla näringskedjor i havet. De kommer ges möjlighet till att reflektera kring havet under de olika årstiderna mm. Vi kommer även koppla vårt arbete till svenskämnet och lägga fokus på faktatexter och dess uppbyggnad.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

VI kommer under detta arbetsområde framförallt utforska:

 • havet under de olika årstiderna 
 • olika arter av fiskar och djur i havet
 • olika växter i havet 
 • enkla näringskedjor
 • innehåll och uppbyggnad av faktatexter

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Genom olika presentationer, både muntliga och skriftliga, kommer du att få visa VAD du lärt dig och HUR du lärt dig. Du kommer också att få delta i mindre grupper där du får möjligheter att diskutera, samtala, motivera och analysera kring det du lärt dig. Innehållet och uppbyggnad av din faktatext kommer analyseras och presenteras. Du förväntas även lära dig namnet på några djur och växtarter. 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att få besöka platser vid havet och stränder, studera olika djur och växtarter. 

Du kommer att få möjlighet att prova på segling/åka båt. 

Du kommer få information om livräddning av sjöräddningssällskapet i Fjällbacka. 

Du kommer att få se på film, läsa och förstå faktatexter samt träna på att skriva egna texter. 

Du kommer tillsammans med andra elever få presentera olika näringskedjor. 

Du kommer att få använda din iPad och appen "ASL- Att skriva sig till läsning" dokumentera arbetet både skriftligt och bildligt.

Du kommer att få arbeta både enskilt och i mindre grupp.

Du kommer att få utveckla din förmåga att samtala, diskutera, analysera och motivera.

Du kommer få svenska läxor kopplade till arbetet. 

 

Detta arbete beräknas hålla på till vecka 38. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv Idh
Havet - Detta förväntas du kunna:

Eleven behöver öva mer på:
Eleven har uppnått målet:
Namnge 5 fiskar/andra vattenlevande djur
Namnge 5 växter
Namnge 5 snäckor/musslor
Skriva en faktatext med relevant innehåll
Ge exempel på en enkel näringskedja
Lämna in genomförda läxor kopplade till ämnet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: