Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resurser

Skapad 2017-08-15 15:45 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 8
Energi och resurser

Innehåll

Planering

Resurser  s. 332-359 i SOS geografi

Så 8  6 lektioner 

 

Syftet med kursen är att ni ska lära er att miljön är viktig och att vi måste ta ansvar för våra handlingar!

 

Vi ska träna på följande förmågor:

 

  • Utforska och analysera samspel mellan individ, samhälle och natur
  • Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrånetik och hållbar utveckling

 

 

Målen är:

 

  • Du ska känna till fördelar och nackdelar med de olika energislagen
  • Du ska känna till begreppen: Växthuseffekt, ozonhål och kyotoprotokollet

 

 

Betyg

 

A=mycket goda kunskaper samt väl utvecklade analyser

C=goda kunskaper och utvecklade analyser

E=grundläggande kunskaper och enkla analyser1,

* Introduktion och syfte med kursen

* Vad är en resurs?

* Vi går igenom hållbara och icke förnybara resurser.

* Tyst läsning s. 334-335

 

* Vi pratar om luften. Vi går igenom begreppen: växthuseffekt och ozonhål.

*  Vi lär oss vad Agenda 21, Kyotoprotokollet, FN:s globala mål och Parisavtalet är.2,

* Vi pratar om vattnet. Hur är vattnet en resurs? Eleverna funderar och svarar.

* Vi går igenom begreppen försurning och övergödning.

* Vi pratar om marken. Hur är skogen en resurs? Eleverna svarar på frågan. Vi funderar på skogsdöden.

* Läs- och skrivövning s. 359-360.
3,

Energi

* Alla skriver ned en berättelse om ”En dag i mitt liv utan  tillgång till energi”.

* Solen som energikälla.

* Vi jobbar med stencil om Sveriges elförsörjning.4,

* Vi jämför olika energikällor.

 

5,

Debatt!

6, 

  • Prov på sidorna 336-342, 346-349, 356-359.Instuderingsfrågor ”resurser”

 

Läs s. 334

Vad är energi?

Vilka är världens tre viktigaste energikällor?

 

Läs s. 335

från vilka energikällor får de nordiska länderna sin el?

 

Läs s. 336-338

Nämn tre ändliga energikällor.

Vad har de ändliga energikällorna för nackdelar? Varför är det inte bra att använda dem?

 

Läs s. 339-341

Nämn tre förnybara energikällor.

Vad har de förnybara energikällorna för fördelar?

Vad har de för nackdelar?

 

Läs s. 356-357

Berätta om växthuseffekten.

Vilka konsekvenser ger växthuseffekten?

 

Läs s. 358

Vad är ozon?

Vad är ozonhål?

Varför är det farligt med ozonhål?
 

Matriser

Resurser

Rubrik 1

  • Ge  E 9   Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: