👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simsalabim 5 kapitel 1: Myter, sägner och legender

Skapad 2017-08-15 15:46 i Skallbergsskolan Västerås Stad
Kapitel 1 i "Simsalabim 5", där vi jobbar med myter, sägner och legender. Vi jobbar även med grammatik - ordklasser och bokpresentationer/recensioner.
Grundskola 5 Svenska
Vi kommer att jobba med myter, sägner och legender. Du kommer att få lyssna på olika sägner och myter från runt om i världen. Du kommer att få öva på att skriva en sammanfattning, ett referat, en recension. Du kommer även att öva på din läsförståelse och att kunna hitta bra och säker information på internet. Området kommer att avslutas med en muntlig redovisning där du berättar om en myt.

Innehåll

Kunskapskrav

Muntligt berättande

-Kunna berätta och beskriva vad du tycker och tänker om texter.

Lyssna
-Kunna samtala om sådant du känner till genom att framföra egna åsikter.


Läsa
-Kunna läsa skönlitteratur med flyt: sägner och myter.
-Kunna analysera och formulera egna tankar om texters innehåll: textanalys.
-Kunna analysera och formulera egna tankar om texters budskap.
-Kunna hitta information och förstå hur den kan användas.

Skriva
-Kunna använda regler för språkriktighet: Ordklasser.
-Kunna skriva texter med tydligt innehåll: Referat
-Kunna skriva texter med tydligt innehåll: Recension.
-Kunna skriva berättande texter med beskrivningar: Miljöbeskrivning.

Tala
-Kunna tala inför en grupp så att inledning, innehåll och avslutning blir tydligt.

Matriser

Sv
Myter, sägner och legender

Behöver träna mer.
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Läsa
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Du läser med flyt.
Du läser med gott flyt.
Läsförståelse
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
När vi läser texter kan du på ett enkelt sätt återberätta, svara på frågor, diskutera och fundera vidare kring textens innehåll.
När vi läser texter kan du på ett bra sätt återberätta, svara på frågor, diskutera och fundera vidare kring textens innehåll.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du kan skriva en myt eller sägen med enkel språklig variation genom att i bland använda olika uttryck.
Du kan en myt eller sägen med god språklig variation genom att använda olika uttryck.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du kan skriva en recension med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Du kan skriva en recension med tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur.
Skriva
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du kan skriva en berättande text med enkla miljöbeskrivningar.
Du kan skriva en berättande text med utvecklade miljöbeskrivningar.
Språklig struktur
Urskilja språkliga strukturer ovh följa språkliga normer
Du använder ofta grundläggande regler stavning och skiljetecken med viss säkerhet.
Du använder du grundläggande regler för stavning och skiljetecken på ett säkert sätt.
Tala
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du kan förbereda och genomföra en enkel bokrecension med ett i huvudsak fungerande innehåll .
Du kan förbereda och genomföra en utvecklad bokrecension med ett relativt väl fungerande innehåll och med relativt god anpassning till syfte och mottagare.