👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid att skörda

Skapad 2017-08-15 19:45 i Pepparedsskolan Mölndals Stad
Grundskola 2 Bild NO (år 1-3) Svenska SO (år 1-3) Musik
I höst kommer vi att arbeta med den mat vi får från naturen. Vi kommer att undersöka vad som går att äta i skogen och vad det är som vi odlar. Du kommer att få lära dig att göra fältstudier och observationer i närmiljön.

Innehåll

 

Målet med undervisningen är att du ska:

• lära dig några växter – utseende, växtplats och användning.

• få uppleva olika ätliga växter genom dina sinnen.

• kunna börja välja mat som är bra för både dig och för miljön.

• utveckla din läs- och skrivförmåga.

• få sjunga, spela och gestalta olika sånger till temat.

 

Det här ska vi göra:

• fältstudier och observationer i Skolskogen och i Gunnebo slotts köksträdgård.

• läsa, skriva, måla och sjunga.

• lukta, smaka och kanske tillaga de svampar, bär ,frukter och grönsaker vi studerar.

• lära oss nya ord och begrepp.

• lära oss argumentera för och emot vissa varor.

 

Detta ska bedömas:
Din kunskap om:

• några vilda och några odlade arter i naturen och vad de används till.
• vad du kan välja för att bidra till en hållbar utveckling.

Din förmåga att:
• skriva egna faktatexter
• lyssna på vad andra berättar
• läsa och förstå det du läser
• följa ett recept för att tillreda något av de vi arbetat med.
• sjunga och spela tillsammans med andra

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3