👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6

Skapad 2017-08-15 20:04 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 6 Engelska
I engelskundervisningen i åk 6 ska du få bygga på de kunskaper du har förvärvat i åk 4 och 5. Du ska få möjlighet att utöka ditt ordförråd, förbättra din läs- och hörförståelse samt att kunna skriva egna texter på engelska. Stor vikt kommer att läggas på att tala och möjlighet för dig att uttrycka dig verbalt. Du kommer också att få lära dig något om levnadsförhållanden i engelsktalande länder.

Innehåll

 

Konkretisering av mål

Du ska kunna:

 • läsa olika texter på engelska avsedd för åk 6
 • redogöra för innehållet i en läst text t ex svara på frågor om innehållet
 • lyssna på tydligt talad engelska från t ex cd-skivor, filmer och andra medier och förstå innehållet
 • redogöra för innehållet för något du hört t ex genom att svara på frågor eller muntligt svara på frågor om innehållet
 • uttrycka dig i skrift och tal
 • jämföra hur man lever i engelsktalande länder med hur det är att leva i Sverige
 • ställa frågor
 • ha språkliga strategier och kunna göra omformuleringar
 • bidra till samtal med frågor, bekräftade fraser och uttryck
 • förtydliga och berika kommunikationen  genom uttal, intonation, stavning och interpunktion.
 • artighetsfraser
 • grammatiska strukturer

Aktiviteter

Gemensamma genomgångar av text och grammatik med högläsning och översättning.
Instruktioner på engelska.
Resonerande kring olika områden och teman.
Arbetsuppgifter kring engelska texter och grammatik som görs individuellt och i grupp.
Filmer som vi diskuterar efteråt.
Muntliga redovisningar. 

Drama/rollspel.

Läxor.

Detta kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma dig utifrån hur väl du

 • redogör för innehållet i en text du läst
 • visar att du förstått när du lyssnat på talad engelska
 • kan uttrycka dig skriftligt på engelska
 • kan tala och ställa frågor på engelska
 • klarar uppgifter på prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Bedömningsmatris Engelska åk 6

Har ännu inte godtagbara kunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ordförråd
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
Du har ett begränsat ordförråd och behöver stöd för att göra dig förstådd
Du har ett ganska bra ordförråd som du kan använda på enkelt sätt för att göra dig förstådd.
Du har ett bra ordförråd som du kan använda på bra sätt för att göra dig förstådd.
Du har ett mycket bra ordförråd som du kan använda på mycket bra sätt för att göra dig förstådd.
Lyssna (reception)
 • En  E 6
Du behöver stöd för att förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska och förstår tydliga detaljer.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska och förstår viktiga detaljer.
Läsa (reception)
 • En  E 6
Du behöver stöd för att förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska och förstår tydliga detaljer.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska och förstår viktiga detaljer.
Tala (produktion)
 • En  E 6
Du behöver stöd för att kunna uttrycka dig på engelska.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra. Du kan välja någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra. Du kan välja några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du kan välja flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd.
Skriva (produktion)
 • En  E 6
Du behöver stöd för att kunna skriva och uttrycka dig när du skriver olika texter
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter.
Arbetet i klassen
 • En  E 6
Du ställer nästan aldrig frågor eller visar dina kunskaper muntligt genom att räcka upp handen
Du ställer frågor ibland och visar ibland dina kunskaper muntligt genom att räcka upp handen.
Du ställer frågor och visar dina kunskaper muntligt genom att räcka upp handen.
Du ställer frågor ofta och visar ofta dina kunskaper muntligt genom att räcka upp handen.
Kultur i andra länder
Kommentera kulturen i andra engelsktalande länder.
 • En  E 6
Du behöver stöd för att kommentera företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. Du gör inte några jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i ENKEL FORM några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i ENKEL FORM några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar ÖVERSIKTLIGT några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Strategier
 • En  E 6
Du använder inte någon strategi för att förstå innehållet i tal och skrift.
Du kan för att underlätta din förståelse av innehållet i tal och skrift välja NÅGON STRATEGI för lyssnande och läsning
Du kan för att underlätta din förståelse av innehållet i tal och skrift I VISS UTSTRÄCKNING VÄLJA NÅGRA OLIKA STRATEGIER för lyssnande och läsning
Du kan för att underlätta din förståelse av innehållet i tal och skrift använda sig av FLERA OLIKA STRATEGIER för lyssnande och läsning
Val av texter
 • En  E 6
Du behöver stöd för att välja enkla texter och talat språk från olika medier och använda det i egen produktion och interaktion
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt MED VISS RELEVANS använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt PÅ ETT RELEVANT SÄTT använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt PÅ ETT RELEVANT OCH EFFEKTIVT SÄTT använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion