👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljökasse år 5-6

Skapad 2017-08-16 06:42 i Gylle skola Borlänge
Plasten i havet, hur kan vi minska användandet av plast, vilka miljöproblem medför plast och plastpåsar, sy en miljövänlig kasse, hur kan man återbruka textil? Dessa frågor ska vi söka svaren på under terminens gång
Grundskola 5 – 6 Svenska Svenska som andraspråk Slöjd Bild NO (år 1-3) SO (år 1-3)
På slöjden kommer du att designa och tillverka din egen miljövänliga kasse. Vi kommer även att söka svaren på följande frågor: Varför finns det mängder av plast i havet? Hur kan vi minska användandet av plast? Vilka miljöproblem medför plast och plastpåsar? Hur syr man en miljövänlig kasse? Hur kan man återbruka textil?

Innehåll

Länkar:

Film och text med fakta kring plasten i haven
"Dolda plasten i dina kläder" bildspel 1 minut
"Strömmar av plast" 16 minuter film
"Den dolda plasten i dina kläder" artikel 1 sida
"Microplast i haven" 15 min filmad föreläsning
"11 smarta lösningar för ett plastfritt hav" artikel 1 sida
 
Film och bildspel som visar hur man tillverkar väska

Film om hur man gör en väska

Film om att skissa på slöjden

Bildspel, introduktion uppgift väska

Tidsplan

Terminen kommer vi att fördela ungefär på följande sätt:

Vecka 35: Introduktion och uppstart av arbetsområdet, påbörja arbetet med mappen. Bildspel.

Vecka 36-38: Besök en secondhandbutik, designarbete 10 skisser, rita en färdig teckning av din väska (framsidan på din mapp). Klipp och vik en 3D-version av din väska.

Kom ihåg att ta med återbruk, eller gå och handla på second hand!

Vecka 39-40: Symaskinsövningar och teknikövningar, påbörja arbetet med väskan, rita mall

41-47: Påbörja arbetet med väskan. Under terminen ingår även teoretiskt arbete med miljö, plasten i havet och hållbart samhälle ca 80 minuter, samt ca 60 minuter tolka slöjdens uttryck.

Vecka 48-49: förbereda och genomföra redovisning av arbetet (exempelvis genom utställning/bildspel/muntlig och skriftlig redovisning)

 

Mål

Tillverka en miljökasse i egen design med inslag av återbruk. Lära om människans miljöpåverkan och hur du på individnivå kan bidra till förändring.

Arbetssätt, metod och material

Lektionen inleds alltid med en kort genomgång vad som ska göras under arbetspasset. När det praktiska arbetet startat så finns det instruktionsfilmer som elever kan se på i sin egen takt genom att använda slöjdens Ipads (två stycken) eller egen mobil. Samtliga filmer finns som QR-koder som gör det enkelt att ta fram dem och även ta hem och titta om man vill.

Arbetsområdet sträcker sig över hela terminen och efter halva terminen stämmer lärare och elev av terminsmålen.

Redovisningar sker i slutet av terminen. Sammanfattande metoder (ledning och stimulans):

* QR koder som eleverna kan ta hem eller titta på under lektionstid

* Dagordning på tavlan/dagens lektion

* Appen diktation; möjlighet att läsa in text istället för att skriva den

* Filmer på många instruktioner/moment på youtube, Gylle slöjd

* Muntliga och skriftliga instruktioner, oftast med förklarande bilder

* Steg-för-steg exempel som eleverna kan undersöka genom att både se och känna

 Bedömning

* Lektionsarbetet bedöms fortlöpande samt lite extra under en observationslekton (du får reda på i förväg vilken lektion det gäller)

* Planering, design, skisser, mönster, ritningar mm som du har arbetat med och som du sparat i mappen bedöms

* Din färdiga väska

* "Plastbanta!" teoretisk uppgift bestående av film och hemuppgift + efterarbete

* Din analys av slöjdarbetet

 

Uppgifter

 • Uppdrag plastbanta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

NO Sv Sl Bl SO SvA
Kunskapskrav år 4-6

Förmågan har inte bedömts
F
E
C
A
Slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.