👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gerilla Sticka 17/18

Skapad 2017-08-16 07:55 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 7 Slöjd
Vi ska testa på att sticka. Vi diskuterar också slöjdens betydelse i samhället - i det offentliga rummet! Kan man förmedla tankar och åsikter med hjälp av slöjd? Slöjd som glädjespridare!

Innehåll

 

Konkretisering av mål

Ni kommer att få pröva på att sticka. 

Alla stickar var sin ruta som du själv väljer färg och utseende på. Du ska välja material,färger och former och kunna presentera vad du vill uttrycka med din "tagg". I grupp sammansätter vi sedan dessa rutor för att skapar en installation på skolan. 

Vi kommer att diskutera  Street Art rörelsen och hur man kan uttrycka sig med garn. 

På slutet ska du dokumentera din process i Classroom genom att svara på frågor och ta en bild.

 

Arbetssätt

 

Introduktion

Du kommer få se en presentation om Stickningens historia och hur det tidigare har tagit form som ett manifest.

Du ska bli medveten om begreppen kravallslöjd, gerillaslöjd, garngraffitti.

 

Du får tillsammans med din grupp diskutera vad ni vill lämna för budskap i er gatukonst. Hur ska den se ut och vart den installationen vara för att styrka budskapet? Genomförande

Planering och genomförande av den "egna taggen".

Du väljer färger, former och budskap och genomför ditt arbete.

Du tränar och arbetar med stickning. Du lär dig ämnesspecifika ord för denna teknik.

 

Utvärdering / Avslutning

Ditt arbete kommer att ställas ut/sättas ut. Kanske någonstans inne på skolan eller kanske ute?

Som avslutning ska du göra en utvärdering om ditt arbete och arbetsprocessen.

Ta en bild på din tagg och lägg upp bilden i Classroom. 

Bedömning

 

Ditt arbete bedöms under hela arbetsprocessen.

Jag tittar på :

Hur du hittar fram till och presenterar din egen idé /design.

Hur du använder verktyg och redskap på ett säkert sätt.

Hur du gör dina val när du planerar ditt arbete.

Hur du testar/provar och tar dig fram i arbetet.

Hur du tänker lösa "nästa steg" i din arbetsprocess. 

Hur du tar tag i och lär dig tekniken

Hur du tänker om din "taggs" uttryck.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Kunskapskrav Slöjd år 7-9

E
C
A
Slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa ett slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa ett slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa ett slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt och med precision.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven arbetssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven arbetssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven arbetssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp.
Kombinera
Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion
Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja arbetssätt som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven arbetssätt som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven arbetssätt som leder framåt
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.