👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2017-08-16 09:06 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Vi arbetar med Natur och kulturs digitala PULS-material, vi samtalar, reflekterar och motiverar ställningstaganden.
Grundskola 5 Samhällskunskap
På bilden syns den romerska mytologins Justitia, rättvisans gudinna. Hon avbildas ofta med ögonbindel. Detta symboliserar allas lika värde inför lagen. Hon brukar också hålla i en balansvåg som symboliserar rättvisa och ett svärd som symboliserar makt. Men hur påverkas vi av Sveriges lagar?

Innehåll

Lagar och regler i samhället

Tid

Vecka 34-40

 

Tänk dig att fyra bilar möts i en bilkorsning. Hur vet man vilken bil som ska åka först?

Eller om du tappar din plånbok på tåget. En kompis hittar plånboken men behåller den. Gör kompisen rätt då? Varför eller varför inte?

Och vad betyder begrepp som värdering, etik och moral, lag och rätt och dilemma?

Detta ska vi fördjupa oss i under arbetet med lagar och regler.

 

Mål

Du ska kunna beskriva hur lagar fungerar. Hur utformas de, vem gäller de för och varför? Vilken betydelse har lagar i vårt samhälle?

Du ska kunna beskriva vilka konsekvenser som brott kan ge. Både för den som utför brottet, för familjen och för övriga samhället.

Du ska kunna använda olika begrepp i resonemang om samhällsstrukturer och förstå dess betydelse.

 

Arbetssätt

Mindmaps för att sammanställa nuvarande förståelse.

Undersöka begrepp med hjälp av ordlista eller digitala hjälpmedel. Sammanställ gemensamt.

Läsa och se korta filmer med exempel från Natur och kulturs digitala PULS-material m.m..

Vi samtalar, reflekterar och värderar informationen.

Vi improviserar kring olika sätt att agera.

Vi skriver texter utifrån ovanstående.

Vi svarar på frågor i google classroom.

 

Bedömning

Hur aktiv är du i våra samtal och reflektioner?

Hur aktiv är du i det praktiska arbetet?

Kan du redogöra för begrepp och sammanhang som du har du lärt dig?

Hur använder du dig av de kunskaper du tillägnat dig? Kan du använda dig av de kunskaper du tillägnat dig när du tar ställning i en fråga som berör dig?

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap åk 4-6 Skolverket

Tränar mot Nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Påverka beslut
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Tränar mot Nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Människors & barns rättigheter
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Tränar mot Nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Information & källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.