👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ 2017-2018 Planering i spanska år 6

Skapad 2017-08-16 09:48 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Pedagogisk planering för spanska i Enskede byskola läsåret 15/16.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Spanska talas av ungefär en halv miljard människor i världen. Att lära sig spanska ger fantastiska möjligheter att resa och lära sig mer om andra länder och kulturer. Kanske leder det till och med till ett intressant jobb någon gång i framtiden.

Under året kommer du att få grundläggande kunskaper i det spanska språket. Genom att läsa, lyssna och skriva på spanska utvecklas språket. Vi kommer att arbeta med läroboken "Vamos!" som utgångspunkt, och komplettera med annat material.

Innehåll

 

Detta kommer undervisningen att innehålla:

 • Var man talar spanska
 • Kultur i spansktalande länder
 • Uttal av spanska alfabetet
 • Hälsningsfraser
 • Siffror 0-100
 • Ord för färger, familj, kläder, frukt och mat, djur, månader, årstider
 • Vad man tycker om/ inte tycker om
 • Beskrivning av något
 • Skriva kort om sig själv
 • Grammatik: 
  • substantiv
  • maskulint/feminint
  • singular/plural
  • bestämd form/obestämd form
  • grundläggande om verb
  • grundläggande om adjektiv

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar av lärare
 • Gemensam och enskild läsning av läroboken Vamos!
 • Övningar i Vamos!
 • Sånger
 • Lyssning på talad spanska
 • Övning på iPads
 • Läxor för träning av ord
 • Språklekar 
 • Skrivning om mig själv
 • Talövningar
 • Varje vecka har vi en läxa för att repetera nya ord och fraser. 

 

Vad ska jag kunna?

Jag ska kunna:

 • Berätta om var spanska talas och något om kultur i spansktalande länder
 • Hälsa på någon 
 • Berätta om mig själv och min familj
 • Räkna till 100
 • Säga vad jag har på mig
 • Säga vad jag tycker om och inte.
 • Skriva om mig själv
 • Förstå enkla instruktioner
 • Besvara och ställa frågor om sådant jag känner till
Detta visar jag genom att:

 • Prata spanska under lektionerna
 • Göra övningarna i Vamos!
 • Delta aktivt i talövningar och lekar
 • Skriva en text om mig och min familj
 • Göra läxtest

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9