👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och sannolikhet

Skapad 2017-08-16 10:25 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Matte Borgen 6A.
Grundskola 6 Matematik
Här kommer vi att räkna procent där fokus kommer att ligga på beräkningar med 100%, 50%, 25% och 1%. Ni möter procent i kontexten rea och rabatt. Vidare ska vi arbeta med att se sambandet mellan bråkform, decimalform och procentform presenteras. I slutet av detta område kommer vi att arbeta med olika övningar på sannolikhet.

Innehåll

Syfte - Varför?

Ämnet matematik syftar till att eleven utvecklar kunskaper om matematik och matematikens anvädning i vardagen och inom olika ämnesoråden.

Centralt innehåll - Vad?

Du ska kunna räkna ut vad en viss procent av någonting är exempel kunna räkna ut rabatter på en vara. Du ska vidare kunna växla mellan bråkform, decimalform och procentform. Du ska också kunna förklara vad som menas med sannolikhet samt kunna räkna ut sannolikheten för att en händelse ska inträffa.
Matteord som du ska kunna använda och förstå är hel, halv, fjärdedel, femtedel, tiondel, hundradel, bråkform, decimalform, procentform, rabatt, rea, sannolikhet, chans och risk.

Undervisningens innehåll - Hur?

Precis som tidigare kommer eleven arbeta individuellt i vissa övningslägen, tester och repetitioner. Det blir också arbeten i par och grupp för att få in det matematiska samtalet

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
    Ma  4-6
  • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
    Ma  4-6
  • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
    Ma  4-6