👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Randdjur 17/18

Skapad 2017-08-16 11:00 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 4 – 5 Slöjd
Ni ska göra varsin hund/kattkudde.

Innehåll

Konkretisering av mål

Ni kommer att få pröva att sy på symaskinen. Genom att skapa ett fantasidjur, ett randdjur kommer vi öva på att sy med lappteknik och att göra applikationer. 

På slutet ska du dokumentera din process i Classroom genom att svara på frågor och ta en bild.

 

Arbetssätt

 

Introduktion

Du kommer få se en presentation om hur ni ska göra och få en arbetsbeskrivning som du ska följa.

Du får själv välja tyger och färger så att du får ditt egna uttryck på ditt randdjur. 

Genomförande

Planering och genomförande av ditt randdjur.

Du väljer färger, former och budskap och genomför ditt arbete.

Du tränar och arbetar med symaskinen. Du lär dig ämnesspecifika ord för denna teknik.

 

Utvärdering / Avslutning

Ditt Randdjur ska sedan fotas i en miljö den trivs på. Kanske ute på skolgården eller i soffan?

Som avslutning ska du göra en utvärdering om ditt arbete och arbetsprocessen.

Ta en bild på din tagg och lägg upp bilden i Classroom. 

Bedömning

 

Ditt arbete bedöms under hela arbetsprocessen.

Jag tittar på :

Hur du hittar fram till och presenterar din egen idé /design.

Hur du använder verktyg och redskap på ett säkert sätt.

Hur du gör dina val när du planerar ditt arbete.

Hur du testar/provar och tar dig fram i arbetet.

Hur du tänker lösa "nästa steg" i din arbetsprocess. 

Hur du tar tag i och lär dig tekniken

Hur du tänker om din "randdjurs" uttryck.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Ämnesmatris år 4-6 Skolverket

På väg att nå nivå 1
E
C
A
slöjd föremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val
Tillvägagångssätt
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. .
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.