👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam åk 8 ht 2017

Skapad 2017-08-16 11:40 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Runt om i världen tror människor på massa olika saker och en del tror inte på något alls! Islam är en religion som vi ofta möter på olika sätt i vårt samhälle och ute i världen så därför är det viktigt att känna till en del om religionen. I åk 7 läste vi om de två andra monoteistiska världsreligionerna, judendom och kristendom så därför kommer vi göra en del jämförelser mellan dessa tre då de är nära besläktad med varandra.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Runt om i världen tror människor på massa olika saker och en del tror inte på något alls! Islam är en religion som vi ofta möter på olika sätt i vårt samhälle och ute i världen så därför är det viktigt att känna till en del om religionen. I åk 7 läste vi om de två andra monoteistiska världsreligionerna, judendom och kristendom och nu kommer vi göra en del jämförelser mellan dessa tre då de är nära besläktad med varandra.

Innehåll

Undervisning och bedömning

Vi börjar arbetet v. 37 och håller på till v. 40.

Vi kommer jobba med alla fem förmågor men inte alla i lika stor utsträckning; analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppslig förmåga, procedurförmåga samt metakognitiv förmåga.

Följande kommer du få kunskap om.

 • Få kunskaper om världsreligionen islam.
 • Kunna göra jämförelser mellan judendom, kristendom och islam.
 • Få förståelse om vad religion är för något och varför tron är så viktig för många människor.  
 • Få träning i att diskutera aktuella samhällsfrågor som kan kopplas till religion i allmänhet och islam i synnerhet. 
 • Få träning i att söka information om religioner.

Du kommer tillägna dig kunskaperna med hjälp av genomgångar där jag går igenom religionens grundtankar, se film och skriva en reflektionsuppgift kring filmen, diskutera tro och aktuella samhällsfrågor som kan kopplas till ämnet religion i grupp och i par. Vi avslutar med en skriftlig bedömningsuppgift v. 40. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9

Matriser

Re
Kunskapskrav i religion åk 8

Religion och andra livsåskådningar
Eleven har grundläggande kunskaper om islam
Eleven har goda kunskaper om islam.
Eleven har mycket goda kunskaper om islam.
Religion och andra livsåskådningar
Eleven kan beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Eleven kan förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Religion och andra livsåskådningar
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan islam, judendom och kristendom.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan islam, judendom och kristendom.
Eleven för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan islam, judendom och kristendom.
Religion och samhälle
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Källhantering
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt
Källhantering
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven ger välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.