Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet

Skapad 2017-08-16 11:45 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 9 Matematik
I våras påbörjade du arbetet med sannolikhet och under de första veckorna kommer du att få repetera och fördjupa dina kunskaper.

Innehåll

Mål

 

Du ska känna dig säker på att

 

 • förklara vad som menas med begreppet sannolikhet
 • räkna med likformig sannolikhetsfördelning
 • beskriva hur sannolikhet kan bestämmas genom att göra praktiska försök
 • räkna med kombinationer

 

I fördjupningen får du också träna på

 

 • att använda utfallsdiagram vid beräkning av sannolikhet
 • att använda träddiagram vid beräkning av sannolikhet
 • att räkna med oberoende och beroende händelser

 

I arbetet ingår också att du ska

 

 • utveckla din förståelse för sannolikhetsbegreppet
 • utveckla din förståelse för bråk- och procentbegreppen
 • utveckla din förmåga att genomskåda beskrivningar av vinstchanser
 • utveckla din förmåga att analysera resultat av undersökningar

 

Begrepp och termer

 

 • chans, risk, sannolikhet
 • likformig sannolikhetsfördelning
 • händelse, utfall, möjligt utfall, gynnsamt utfall
 • multiplikationsprincipen
 • utfallsdiagram, träddiagram
 • P(A)
 • komplementhändelse, oberoende händelser, beroende händelser

 

 

Mina mål och funderingar:

Börja med att läsa igenom målen och diskutera dem sedan med din partner så att du förstår vad som menas. Tänk tillbaka på det du arbetade med i slutet av vårterminen. Fundera sedan noga och skriv dina reflektioner och mål på ett separat papper

 

 1. Det här känner jag mig ganska säker på.
 2. Det här är nytt för mig eller behöver jag lära mer om.
 3. Mina mål alltså.
 4. Så här ska jag göra för att uppnå mina mål.

 

 

Matriser

Ma
Arbetet med de matematiska begreppen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du kan förklara vad som menas med begreppet sannolikhet. Du redogör för likformig sannolikhetsfördelning och kombinationer. Du beskriver hur sannolikhet kan beskrivas genom praktiska försök.
Du visar och förklarar med både text och exempel.
Du för matematiska resonemang och kan bevisa resonemanget.
Struktur
Alla begrepp från målen finns med. Din redovisning kan ha en tydligare struktur.
Du har med relevant fakta och viktiga begrepp i redovisningen (alla begrepp i fördjupningen finns med).
Din redovisning har med all relevant fakta och har en klar röd tråd som ger en bra struktur.
Matematiska begrepp och symboler
Du använder matematiska termer och symboler som gör det möjligt att förstå.
Du använder matematiska termer och symboler som gör att det blir lätt att förstå. Du förklarar begreppen.
Du använder ett korrekt matematiskt språk och redovisar lättbegripligt dina förklaringar och slutsatser

Egen bedömning

1. Skriv två saker som du tycker att man ska lägga märke till i din redovisning. 2. Vilka svårigheter hade du? 3. Hur löste du dina svårigheter? 4. Vad kommer du att ta med dig till nästa gång du ska skriva?
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: