👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mofflor och människor

Skapad 2017-08-16 12:14 i Gamla Förskolan Båten Vaxholm Stad
Förskola
För att öka medvetenheten hos barnen för en hållbar utveckling och hur vi kan påverka miljön i vardagen kommer vi att jobba med en storyline från Stiftelsen Håll Sverige Rent.

Innehåll

Vad?

Under läsåret kommer vi att öka barnens medvetenhet om att värna om miljön genom att barnen får lära känna påhittade figurer som kallas Mofflor. Vi följer ett utbildningsmaterial från Håll Sverige Rent där barnen får brev och uppgifter från Mofflorna som bor i skogen. De behöver hjälp att städa bort skräpet som människorna har slängt och som Mofflorna kan göra sig illa på! Under läsåret kommer barnen lära känna Mofflorna och se var de bor i skogen. Vi kommer se till att det inte finns några farliga saker som de kan göra illa sig på och ta med det tillbaka till förskolan, sorterar eller slänger allt skräp som vi hittar. Barnen kommer få spännande brev från Marit Moffelqvist som ber de om hjälp! Vi letar efter de i skogen, ser spår av de, lyssnar om vi hör de?

 

Hur?

Vi kommer att gå till skogen flera gånger i veckan och då kommer vi även att prata om vad man får och inte får göra i skogen, Allemansrätten. I skogen kommer barnen att få uppgifter från Mofflorna. Ibland tar vi med saker från skogen tillbaka till samlingen och fortsätter lärandet där, praktik och teori flätas samman under en och samma dag. Barnen kan fundera och ställa hypoteser som vi sedan diskuterar under samlingen.

Varför?

Idag lever vi i Sverige i ett konsumtionssamhälle som på olika sätt påverkar alla samhällsmedborgare – gammal som ung. Det här utbildningsmaterialet handlar om våra konsumtionsmönster, samt vilka konsekvenser de har för vår miljö. För att öka medvetenheten om konsekvenserna måste vi se kopplingen mellan de val vi gör i vår vardag och hur de påverkar miljön. För att en ökad medvetenhet ska kunna bidra till förändrade attityder måste vi börja arbetet i förskolan. Vi hoppas bidra med att så ett frö till en attitydförändring som leder oss mot ett mer hållbart sätt att konsumera.

Mål

Efter läsåret vill vi att barnen ska:

 • Ha fått en ökad kunskap i en hållbar utvecklig
 • Öka medvetenhet om konsumtionssamhället
 • Få en grundläggande kunskap om återvinning
 • Lära sig att inte skräpa ner i naturen
 • Få en grundläggande kunskap om Allemansrätten
 • Vara medvetna om att det vi gör påverkar naturen

Kopplingar till läroplanen

 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016