👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studieteknik - år 4

Skapad 2017-08-16 12:49 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Hur lär du dig egentligen saker? Hur lär du dig bäst? Nu ska du få tips och goda råd kring studieteknik.

Innehåll

Utgångspunkt

Du ska tro på dig själv!

Du ska känna till att det finns olika sätt att lära in saker på.

Du ska kunna arbeta självständigt.

Du ska ta ansvar för dina studier.

 

Konkretisering av målen

För att nå godtagbara kunskaper ska du visa att du har förmåga att:

- du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter

- du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning

- du kommentera innehållet på ett ganska bra sätt

- du kan förstå och diskutera olika texter budskap på ett enkelt sätt, du gör det med hjälp av vad du själv varit med om

- du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste

- du kan söka och sätta ihop information från några källor

- du diskutera på ett enkelt sätt hur informationen kan användas

- du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra

- du anpassa din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.

 

För att nå mer än godtagbara kunskaper ska du visa att du har förmåga att:

- du har bra läsförståelse när du läser olika texter

- du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning

- du kommentera innehållet på ett bra sätt

- du kan förstå och diskutera olika texter budskap på ett utvecklat sätt, du gör det med hjälp av vad du själv varit med om

- du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste

- du kan söka och sätta ihop information från några källor

- du diskutera på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas

- du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra

- du anpassa din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett bra sätt.

 


Genomförande

Vi kommer att arbeta med olika typer av texter där vi hjälps åt att plocka ut stödord och nyckelmeningar. Ni ska sammanfatta dessa

texter med hjälp av stödorden. Vi kommer att titta på film om studieteknik. Ni ska berätta om något intresse med hjälp av

tankekartor/stödord.

 

Dokumentation och bedömning

Jag bedömer hur du väljer ut stödord, nyckelmeningar mm i en text och hur din sammanfattning blir. Jag bedömer din redovisning som du gör

med hjälp av tankekartor/stödord.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6