👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik. År 3.

Skapad 2017-08-16 13:17 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 Matematik
Undervisningen i matematik kommer att utgå från matematikboken Favorit Matematik 3A. Därefter kommer vi att individualisera för att kunna möta dig där du befinner dig. Mycket tid kommer att läggas på att föra matematiska resonemang, att prata matte och synliggöra olika lösningsstrategier. Du kommer att arbeta både självständigt, i par och ibland i grupp.

Innehåll

Innehåll

Undervisningen i matematik kommer att utgå från en gemensam bas, matematikboken Favorit Matematik 3A. Därefter kommer vi att individualisera för att kunna möta varje elev där den befinner sig. Mycket tid kommer att läggas på att föra matematiska resonemang, att prata matte och olika lösningsstrategier. Eleven kommer att jobba både självständigt, i par och ibland i grupp. Vi kommer också att arbeta med problemlösning där vi synliggör olika lösningsstrategier för varandra.

 

Målen enligt Lgr11

Enligt läroplanen ska du kunna följande

 • 
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • 
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
 • 
Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • 
Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.
 • 
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
 • 
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • 
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss
 • 
Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder
 • och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

 

Vi kommer att arbeta med

 • Problemlösning och räknehändelser. Skriftlig och muntlig redovisning av olika strategier.
 • Talområdet 0-1000, ental, tiotal och hundratal, mindre än <, större än >, är lika med =
 • Addition och subtraktion 0-1000 med uppställning och växling.
 • Multiplikation upp till 10 ∙ 10
 • Division: dela lika, dela med 3, 4, 5 och 10
 • Symmetri
 • Kommutativa lagen t.ex. 3 ∙ 6 = 6 ∙ 3
 • Prioriteringsregeln t.ex. 5 + 4 ∙ 2 = 13
 • Klockan, både analog och digital

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma dig dels efter dina resultat på diagnoserna som du gör efter varje kapitel samt i ditt praktiska arbete. Vi kommer att bedöma din förmåga att resonera och förklara hur du tänker.

Du kommer också att få utvärdera din egen kunskap, vad du lärt dig efter varje kapitel.