👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 6, kap 1-6

Skapad 2017-08-16 13:24 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Vi bekantar oss med Frankrike, sjunger några sånger, lär oss räkna. lär oss namnen på några djur. Vi har ett prov när arbetsområdet är klart.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

Konkretiserade mål

Eleverna kan efter avslutat arbetsområde:

 • presentera sig själv skriftligt/översätta en presentation från franska till svenska.
 • skriva en kort dialog
 • stava och uttala ord användbara ord: räkneord 0-20, saker i klassrummet, husdjur och frukter.
 • regler för hur man säger en/ett i franska
 • känna till några franska städer
 • sjunga några franska sånger

Undervisningen

Vi läser och lyssnar på texterna i kapitel 1-6 samt arbetar med skriftliga och muntliga övningar. 

Bedömning

Skriftligt test av elevernas förmågor. För bedömning se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris - Prov i franska år 6

Nivå 1
Visar förmåga
Nivå 2
Visar god förmåga
Ny nivå 3
Visar mycket god förmåga
Skriva dialog:
Skriftligen kunna översätta en dialog från svenska till franska
Skriva vardagliga ord:
Kunna skriva: Räkneord Frukter Skolsaker Husdjur
Översättning:
Kunna översätta en presentation från franska till svenska.
Användning av un/une och des.
Kunna välja rätt artikel till olika substantiv.
Städer i Frankrike
Känna till de största städerna i Frankrike.