👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Senmedeltiden

Skapad 2017-08-16 13:55 i Fajansskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 5 Historia Religionskunskap
Hur trodde man världen var uppbyggd under medeltiden? Vad hade man för lagar och regler i ett medeltida samhälle? Vem upptäckte Amerika? När bildades landet Sverige?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 I undervisningen får du möjlighet att utveckla din förmåga att: 

 • använda begrepp för att tolka och analysera tidsperioden medeltiden

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • beskriva hur Sverige och Norden styrdes, till exempel Kalmarunionen och lagar
 • beskriva upptäcktsresor till Indien och Amerika
 • resonera om olika händelsers betydelse och konsekvenser

Detta kommer vi att bedöma genom att:

 • observera klassrumsdiskussioner

Undervisning och arbetsformer

På lektionerna kommer vi att:

 • diskutera
 • ha genomgångar
 • jämföra med andra tidsperioder
 • läsa texter
 • se på filmer och bilder
 • arbeta i helklass, grupper och enskilt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6