Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 8 - ht 17

Skapad 2017-08-16 14:13 i Brunnsåkersskolan Halmstad
En LPP som passar under höstterminen i årskurs 8. Texterna är tagna från La nouvelle chouette C.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Vi kommer under höstterminen läsa texter och prata om skolan i Frankrike och hur ungdomar lever. Vi kommer att skriva brev och korta texter. Vi repeterar verb

Innehåll

Elevdel

Konkreta mål

Du ska lära dig:

 • Lite om hur ungdomar lever i fransktalande områden och i olika områden i Frankrike.
 • Att förstå mer och mer av talad franska.Att förstå mer och mer av franska texter.
 • Att kunna skriva och tala mer och mer franska med ökad säkerhet.
 • Att kunna planera, genomföra och redovisa ett pararbete med muntlig redovisning.
 • Att använda de oregelbundna verben avoir, être, aller. 
 • Att förstå hur man använder genitiv samt oregelbunden pluralis.

Bedömning

Jag kommer att regelbundet följa upp vad du lär dig genom repetition, uppgifter på lektionerna, läxförhör och prov. Jag kommer också att göra regelbundna ”kunskapskontroller” som du kan själv rättar och ser vad du har lärt dig och vad du måste jobba mer med. Det jag kommer att bedöma är:

 • Hur väl du förstår talad franska.
 • Hur väl du förstår skriven franska.
 • Hur du kan visa din förståelse.
 • Hur väl du talar franska.
 • Hur väl du skriver franska.

Undervisning

Vi kommer att lyssna på, läsa och översätta texter och göra övningar där ni tränar på att lyssna, läsa, prata och skriva. Varje torsdag blir det läxförhör där jag kommer att gå igenom de grammatiska moment som ingår i arbetsområdet, för att ni sedan ska kunna öva på och behärska momenten. 

Lgr11

Syfte

Undervisningen syftar till att eleven ska få förutsättningar att utvecka sin förmåga att:

Kunskapskrav

Detta krävs för betyget E i slutet av årskurs 9. Just dessa kunskapskrav är aktuella för detta arbetsområde.

Centralt innehåll

Dessa delar av kursplanens centrala innehåll ingår i arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9

Matriser

M2
Bedömningsmatris för franska åk 8

Nivå 1
Nivå 2
.
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Förståelse av franska i tal.
Du förstår enbart enstaka ord i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Ny aspekt
Förståelse av franska i skrift.
Du förstår enbart enstaka ord i enkla texter om välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen.
Ny aspekt
Förmåga att tala franska.
Du kan enbart säga enstaka ord om olika ämnesområden.
Du kan berätta muntligt om olika ämnesområden och då formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan berätta muntligt om olika ämnesområden och då formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan berätta muntligt om olika ämnesområden och då formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Ny aspekt
Förmåga att skriva franska.
Du kan enbart skriva enstaka ord om olika ämnesområden.
Du kan skriva om olika ämnesområden och då formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan skriva om olika ämnesområden och då formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan skriva om olika ämnesområden och då formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Ny aspekt
Förmåga att delta i samtal och skriftlig kommunikation.
Du kan ibland eller sällan förstå och svara på enstaka enkla frågor om kända ämnesområden.
Du kan förstå och svara på muntliga och skriftliga frågor och då uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du kan förstå och svara på muntliga och skriftliga frågor och då uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du kan förstå och svara på muntliga och skriftliga frågor och då uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Ny aspekt
Realia.
Du känner till några områden i världen där franska talas.
Du kan även nämna ett par skillnader mellan vardagsliv och kultur i något fransktalande område och i Sverige.
Du kan på mycket enkel franska berätta något om traditioner, kultur och levnadssätt i områden i världen där franska talas. Du försöker på mycket enkel franska jämföra med hur det är i Sverige.
Du kan på enkel franska berätta om traditioner, kultur och levnadssätt i områden i världen där franska talas. Du kan också på enkel franska jämföra med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: