👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En LPP för arbetsområdet Enheter i åk 7.

Skapad 2017-08-16 14:19 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
En LPP för arbetsområdet Enheter i åk 7.
Grundskola 7 Matematik
Lärare: Basil Al-Khailany

Innehåll

Syfte:

Syftet med detta arbetsområde är hämtat från syftestexten i kursplanen.

  • Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
  • Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.
  • Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

(ur lgr 11)

Centralt innehåll:

Det centrala innehållet styr vad vi ska arbeta med inom matematikämnet. Där uttrycks att eleverna ska få undervisning i:

  • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  • Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

(ur lgr 11)

Arbetssätt:

Vi kommer inom detta arbetsområde arbeta med enheter som används för att beräkna längd (m), vikt (g) och volym (l). Vi kommer även att använda de begrepp (prefix) som kopplas ihop med enheter. Vi kommer även att arbeta med att beräkna tid och tidsskillnader. Något genomgående under arbetsområdet kommer att vara förståelsen för enheternas värde, förmågan att kunna växla mellan olika prefix samt kunna lösa problem genom att använda sig av enheter och enhetsbyten. Vi kommer även att arbeta med hastigheter och beräkningar av medelhastighet. De som läser röd kurs kommer även att få arbeta med detta på ett djupare plan. Vi kommer att arbeta med matematikbokens kapitel 2 som bas och även göra praktiska övningar, problemlösningar och spel för att träna arbetsområdet. Eleverna kommer även att ha läxor på området samt skriva ett prov.

 

Planering:

V 39 - V 41

prov 13 oktober 2017

 

Bedömning:

 Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

  • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till proble­mets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan til­lämpas i sammanhanget.
  • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande

(ur lgr11)

Matriser

Ma
Matematik - Enheter åk 7

E
C
A
Matematiska Begrepp
Eleven kan de vanligaste enheterna och deras värde. Eleven vet vad ett prefix och kan använda de vanligaste i olika sammanhang.
Eleven behärskar de matematiska begreppen och visar förståelse för dem. Eleven kan använda prefix och växla mellan olika prefix.
Eleven behärskar enheter och enhetsbyten mycket väl och kan växla mellan olika prefix. Eleven kan själv välja lämpliga enheter och är säker i beräkningen av tidsåtgång och tidsskillnader.
Rutinuppgifter
Eleven kan utföra enkla rutinuppgifter och växlingar mellan prefix. Eleven kan göra vissa beräkningar av tid.
Eleven kan utföra uträkningar i flera steg med hjälp av enheter. Eleven är säker i byten mellan prefix och kan utföra beräkningar av tid med säkerhet.
Eleven kan genomföra rutinuppgifter med avancerade tal. Eleven kan se mönster och förändra enheter. Eleven behärskar uppgifter då tid och hastighet ska beräknas.
Problemlösning
Eleven kan lösa enkla textuppgifter och problem som behandlar enheter. Eleven kan utföra grundläggande beräkningar av medelhastighet.
Eleven kan lösa problem som kräver uträkningar i flera steg. Eleven kan se mönster för att lösa problemen och visar tydligt hur man löst problemet.
Eleven kan lösa avancerade problem med uträkningar av svåra tal i flera steg. Eleven kan beräkna tid i decimalform och använda det för att lösa problem kring medelhastighet.