👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP lunchsituationen Maskrosen- ht17

Skapad 2017-08-16 14:35 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Förskola
Syftet är att barnen ska ges möjlighet att våga pröva nya smaker och uppleva en trevlig stund kring bordet där vi kan samtala och reflektera över vad vi gör nu, vad vi har gjort och vad vi ska göra.

Innehåll

Strävansmål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga
 • stimuleras i sin språkutveckling

Vad ska utvecklas/utmanas:

Varje barn ska utveckla sin förmåga att minnas sin fasta plats.

Varje barn ska utveckla sin förmåga att använda bestick.

Varje barn ska utveckla sin förmåga att förstå vikten av att äta i lugn och ro.

Varje barn ska utveckla sin förmåga att samtala med och lyssna på andra.

Varje barn ska utveckla sin förmåga att på ett trevligt sätt visa/berätta vad man vill ha samt våga smaka nya saker och rätter. 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Hela avdelningen, 15 barn och tre pedagoger. Pedagogerna har kartlagt barngruppens behov samt sett till varje individs behov vid matsituationen och har grupperat barnen vid de tre borden efter det. Barn och pedagoger har sina egna fasta platser. 

Förberedelser:

* märkta stolar med barnens namn och bild

* duka tallrik, bestick samt måltiden på bordet

 

Aktiviteter:

Presentation av maten när alla sitter på samlingen innan lunch. 

Samtal kring bordet där pedagogen ser till att alla barn som vill får komma till tals. Runt måltiden pratar vi med barnen om vad som finns på bordet samt vart maten och alla råvaror kommer ifrån. 

Efterarbete:

Checkpoints om ca 1 mån.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016