👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning

Skapad 2017-08-16 14:56 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 6 Matematik
Under några veckor kommer vi att arbeta med området "tal och taluppfattning".

Du kommer att känna igen en del av områdena och få chansen att repetera detta samtidigt som kommer du att fördjupa dig och lära dig mer.

Du kommer också att lära dig något historiskt om tal.

Innehåll

 
Vi kommer att arbeta med:
* hur vårt positionssystem med bas 10 är uppbyggd
* något om några andra talssystem, t.ex det binära
* att räkna med de fyra räknesätten med huvudräkning, uppställningar och miniräknare. 
* att göra överslagsberäkningar och bedöma rimlighet
* att vid samtal och resonemang skall du använda ett riktigt matematiskt språk och begrepp
* att välja bästa metod vid problemlösning

Du skall kunna och förstå följande begrepp:
addition: term + term = summa
subtraktion: term - term = differens (skillnad)
multiplikation: faktor * faktor = produkt
division: täljare/nämnare = kvot
algoritm
överslagsräkning
rimlighet

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att lära dig genom:

 • Föreläsningar
 • Enskilt arbete
 • Grupparbete
 • Gruppdiskussioner
 • Spel
 • Laborationer

Tid: v.34 - 37

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Tillsammans bedömer vi hur väl du:

 • kan multiplikationstabellen
 • kan göra beräkningar med de fyra räknesätten
 • algoritmer med de fyra räknesätten
 • följa och föra matematiska resonemang
 • kan de olika matematiska begreppen för det här området
 • välja metoder som passar bäst för dig

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kunskapskrav i Matematik, åk 6

Problemlösning

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
F
E
C
A
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Eleven kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Matematiska begrepp.

 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
F
E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Metodanvändning

 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
F
E
C
A
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutin­ uppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutin­ uppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Kommunikation

 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
F
E
C
A
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller grafer och andra matematiska uttrycksformer.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Ma
Taluppfattning och tals användning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Multiplikation
gör enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med
Klarar tabell 1-10 på 7 min med högst 10 fel. tillfredställande resultat
Klarar tabell 1-10 på 5 min med högst 5 fel. gott resultat
Klarar tabell 1-10 på fyra minuter med 0 fel. mycket gott resultat
Algoritmer med de fyra räknesätten.
Beräkningar med skriftliga metoder
Kan göra enkla algoritmer med de fyra räknesätten.
Kan göra svårare algoritmer med de fyra räknesätten.
Kan göra vilka algoritmer som helst med de fyra räknesätten.